Unijne pieniądze dla szkół

Unijne pieniądze dla szkół Fot. Starostwo Powiatowe

Dwie szkoły z Radomska otrzymają unijne wsparcie na kształcenie uczniów i nauczycieli.

Pierwsza z nich to Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych. Na projekt „Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego”, szkoła otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 134 328,10 zł (wartość całego projektu wynosi (1 260 364,56 zł).

- Pieniądze te, zostaną przeznaczone na dokształcanie uczniów oraz kadry pedagogicznej, która powinna się szkolić, aby nadążać za zamianami w obrębie kształcenia zawodowego. Cześć środków zostanie również przekazana na doposażenie sal dydaktycznych – mówi Adam Jałkiewicz, dyrektor ZSE-E.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 100 uczniów ZSE-E w Radomsku, zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży i szkoleń, a także podniesienie kompetencji  zawodowych nauczycieli ze szkoły, organizując im kursy oraz podniesienie jakości nauczania.  Ponadto będą to staże płatne – uczniowie utrzymają na rękę 1800 zł.

Projekt zakłada realizację działań łączących ucznia z rynkiem pracy i pracodawcami, dzięki którym uczniowie będą mogli poznać ich oczekiwania i dostosować umiejętności do ich potrzeb. W ramach projektu przewidziano kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanym z nauczanym zawodem dla nauczycieli. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 16 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach: MCSA z Windows 2016 - 160h, kurs profesjonalnej administracji Linuxem - 120 h, kurs photoshop - 60 h czy nauka programowania i język Java - 60 h.

W ramach wsparcia 100 uczniów będzie uczestniczyć w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i umiejętności zwiększających szanse na rynku pracy (kursy): Cisco - 60 h, 50 UCZ – technik informatyk, European Certyfikate Driving Licence - 80 h, 50 uczniów – technik  informatyk, IT security- 30 h, 10 uczniów - technik teleinformatyk, Administracja Sieciami Komputerowymi - 30h, 10 uczniów - technik teleinformatyk SEP - 40 h, 15 uczniów - technik elektryk oraz  15 uczniów technik elektronik, Adobe Photoshop - on line z certyfikatem – 10 uczniów technik organizacji reklamy.

W ramach projektu zostaną wyposażone dwie  pracownie specjalistyczne, których łączny koszt doposażenia wynosi ponad 200 tys. zł. Realizacja projektu przewidziana jest od 1 stycznia 2018 roku do końca I kwartału 2019.

Kwotę dofinansowania w wysokości 1 323 221,40 zł  (wartość projektu 1 470 246,00 zł) udało się pozyskać drugiej szkole - Zespołowi Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska na projekt „Drzewniak Stawia na kwalifikacje”. W ramach tego projektu zarówno uczniowie (106 uczniów), jak i nauczyciele (10 nauczycieli kształcenia zawodowego) będą uczestniczyli w kursach i szkoleniach. Ponadto uczniowie będą uczestniczyli w 150 godzinnych stażach organizowanych u pracodawców.

W zawodzie technik technologii drewna: kurs na obrabiarki CNC, szkolenie z obsługi programu AUTOCAD, parkieciarstwo, ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). W zawodzie technik logistyk: kurs księgowości w małej firmie, ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). W zawodzie technik usług fryzjerskich: kurs wizażu, kurs — perfekcyjne techniki strzyżeń, ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: barista, carving, ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). W ramach projektu zostanie również zakupione doposażenie: pracownia komputerowa dla zawodu technik logistyk - 44800,00 zł, osprzęt logistyczny (specjalistyczne drukarki, czytniki) - 16200,00 zł, szlifierka szerokotaśmowa do pracowni technologii drewna - 65000,00 zł, sprzęt specjalistyczny do pracowni fryzjerskiej - 8500,00 zł, sprzęt specjalistyczny do pracowni gastronomicznej - 3700,00 zł. Łącznie doposażenie pracowni – 138 200,00 zł.

W środę 28 marca, w starostwie w obecności władz powiatu i dyrektorów szkół oficjalnie podpisano umowy na dofinansowanie projektów.

Pieniądzena te dwa projekty pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Więcej o:
unia europejska dofinsnsowanie zsdioś zse-e
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE