Unijne miliony na rewitalizację ominą Radomsko

Unijne miliony na rewitalizację ominą Radomsko

Zarząd Województwa Łódzkiego podczas posiedzenia (5 września 2017r.) wybrał do dofinansowania 14 projektów, które uzyskały najwięcej punktów w ocenie merytorycznej, złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VI „Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu 14 ośrodków z województwa łódzkiego, za kwotę 162 924 746,11 zł będzie mogło podjąć kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane na obszarach wymagających największego wsparcia. Działania te powinny być prowadzone we współpracy z lokalną społecznością oraz w sposób zaplanowany, poprzez programy rewitalizacji. Decyzją Zarząd Województwa Łódzkiego 11 projektów, które przeszły ocenę merytoryczną, a nie uzyskały dofinansowania znalazło się na liście rezerwowej.

Dla przykładu. Pobliski Piotrków Trybunalski na zadanie pn. "Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" otrzyma dofinansowanie w wysokości 21 095 947,93 zł. Miasto Kutno na rewitalizacja najstarszej, historycznej części otrzyma 17 982 267,21 zł. Gmina Biała Rawska otrzyma na 5 294 128,73 zł rewitalizację centrum miasta integrującego mieszkańców.

Mieszkańcom Radomska na osłodę proponuje się "małą rewitalizację", nad którą obecnie pracują w magistracie.

Pełna lista dofinansowanych projektów i lista rezerwowa do pobrania poniżej.

Więcej o:
remont remont droga remont radomsko rewitalizacja

Załączniki

Rewitalizacja lista rezerwowa

Rewitalizacja projekty wybrane

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE