Unijne miliony dla Radomska

Mija właśnie 10 lat odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Z Brukseli popłynęły miliony euro na budowę dróg, poprawę rolnictwa czy kulturę. Na wstąpieniu do UE zyskał nasz kraj, zyskało i Radomsko.

Mija właśnie 10 lat odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Z Brukseli popłynęły miliony euro na budowę dróg, poprawę rolnictwa czy kulturę. Na wstąpieniu do UE zyskał nasz kraj, zyskało i Radomsko.

Na co udało się zdobyć dofinansowanie z unijnych środków w latach 2007 - 2013:

Różewicz Open Festiwal - Ogólnopolski Różewicz Open Festiwal jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w Radomsku, na które składa się cykl przedsięwzięć promujących twórczość braci Różewiczów: Janusza, Tadeusza i Stanisława. Podczas trwania Festiwalu, Radomsko zamienia się w wielką scenę teatralną - prezentowane są spektakle, organizowane warsztaty i seminaria poświecone twórczości Różewiczów. Całkowita wartość dwóch edycji Festiwalu w 2012 i 2013 r. 336 tys. zł. Kwota dofinansowania dwóch edycji Festiwalu w 2012 i 2013 r. 285 tys zł.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Starowiejskiej - powstała nowa nawierzchnia, oświetlenie, chodniki, zatoki i  ścieżka rowerowa. Całkowita wartość projektu 3,6 mln. Kwota dofinansowania 1,1 mln.

Termomodernizacja ZS-G nr 5 - ocieplenie ścian budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana okien i rynien oraz modernizacja schodów. Całkowita wartość projektu 1,8 mln. Kwota dofinansowania 1,3 mln.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ul. Portowa - budowa 400 m drogi z chodnikiem poboczem i oświetleniem. Powstał zbiornik odparowujący o pow. 10 arów i sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja służy poprawie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Całkowita wartość projektu 2,1 mln. Kwota dofinansowania 1,4 mln.

Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury - ocieplenie ścian budynku, modernizacja instalacji grzewczej i węzła oraz wymiana okien i rynien. Całkowita wartość projektu 1,7 mln. Kwota dofinansowania 1,4 mln.

Mała obwodnica - budowa odcinka ulicy Tysiąclecia - budowa nowej drogi gminnej - alternatywnej do dróg krajowych nr 42 i 91, przebiegających przez centrum Radomska. Całkowita wartość projektu 3,4 mln. Kwota dofinansowania 2,5 mln.

Budowa zbiorników retencyjnych w dzielnicach Wymysłówek oraz Stobiecko Miejskie - budowa zbiorników retencyjnych oraz rowów odprowadzających ma ograniczyć zagrożenie podtopieniami na terenie tych dzielnic oraz strefy inwestycyjnej. Całkowita wartość projektu 17,5 mln. Kwota dofinansowania 11,2 mln.

Budowa zbiornika retencyjnego - odwodnienie strefy inwestycyjnej - budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem deszczowym odprowadzającym wody deszczowe z terenu ŁSSE w Radomsku oraz dzielnicy Stobiecko Miejskie, jak również przebudowa cieku naturalnego A-Jedlno. Całkowita wartość projektu 6,8 mln. Kwota dofinansowania 5,4 mln.

Rewitalizacja terenów przydworcowych - przebudowa i modernizacja budynku po byłej przychodni kolejowej oraz ulicy Reymonta. Działania podejmowane w ramach projektu zmierzają do zwiększenia atrakcyjności miasta, jak również neutralizacji niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Całkowita wartość projektu 3,3 mln. Kwota dofinansowania 2,9 mln.

Budowa zachodniej obwodnicy Radomska - budowa nowej drogi, 3 skrzyżowań typu rondo, 5 wiaduktów, 6 zbiorników infiltracyjnych, ponadto kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Inwestycja stanowi alternatywę dla ruchu droga krajową nr 91, poprawia bezpieczeństwo ruchu i polepsza dostęp do strefy inwestycyjnej. Całkowita wartość projektu 50,2 mln. Kwota dofinansowania EFRR 34,2 mln.

Więcej o:
unia europejska rocznica fundusze radomsko radomsko24
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE