Umowa na remont mostka przy ul. Sierakowskiego podpisana

Dziś w magistracie prezydent Milczanowska podpisała umowę dotyczącą remontu przejazdu kolejowego przy ul. Sierakowskiego, popularnie zwanego przez radomszczan mostkiem.

Dziś w magistracie prezydent Milczanowska podpisała umowę dotyczącą remontu przejazdu kolejowego przy ul. Sierakowskiego, popularnie zwanego przez radomszczan mostkiem. Droga do realizacji inwestycji była jednak długa i kręta.

Remont wykona Przedsiębiorstwo Budowlane "Filar" Sp. z o.o. z Wrocławia wyłonione w przetargu. Trójstronna umowa, którą podpisały miasto Radomsko, PKP PLK i PB "Filar" sp. z o.o. opiewa na kwotę 2,8 mln zł i zostanie zrealizowana do końca listopada 2015 roku. Ponadto miasto zmodernizuje infrastrukturę wokół obiektu w systemie "Projektuj i buduj".

Przypomnijmy. Ponad 4 lata temu zrujnowany mostek przy skrzyżowaniu ulic Reymonta i Sierakowskiego został zamknięty. Początkowo mostek był wzmacniany specjalnymi balami, ale działania te okazały się niewystarczające. Miasto nie mogło podjąć się remontu z własnych środków, ponieważ obiekt nie jest jego własnością.

Wobec takiego faktu władze miasta interweniowały w tej sprawie w Polskich Liniach Kolejowych. Na drodze do remontu stanęły jednak przepisy prawa. W listopadzie 2011 roku prezydent Milczanowska i jej zastępca Marek Błasiak ponownie rozmawiali z przedstawicielami PKP PLK o remoncie przejazdu pod torami. Zarząd spółki PKP PLK zwlekał z wydaniem pozwolenia na wykonanie inwestycji, a mieszkańcy coraz bardziej niecierpliwili się i winą za przedłużające się wyłączenie obiektu z ruchu obarczali władze Radomska.

W końcu spółka zdecydowała się na współfinansowanie remontu i w czerwcu 2012 roku podpisała porozumienie z miastem. Jednak, aby miasto mogło współuczestniczyć w wykonaniu tej inwestycji, władze znów musiały pokonać zapisy ustawy. Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej wykluczyło taki sposób finansowania remontu, bowiem samorząd nie może w takiej formie współpracować ze spółkami Skarbu Państwa. Milczanowska nie odpuściła i interweniowała u Ministra Transportu, którego przychylność udało się jej uzyskać.

W ślad za upoważnieniem ministra, Wojewoda Łódzki wydał postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, tj. w zakresie wzniesienia spodu konstrukcji nowego wiaduktu kolejowego.

Po rozpatrzeniu ponownie przedłożonej przez prezydent Milczanowską dokumentacji w sprawie możliwości współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego inwestycji, Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała, że za dopuszczalne należy uznać zaangażowanie środków budżetu samorządu w jej realizację.

Więcej o:
mostek remont sierakowskiego pkp plk umowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE