Umorzenie śledztwa po doniesieniu przez SOSW w Radomsku

Umorzenie śledztwa po doniesieniu przez SOSW w Radomsku

W czwartek, 26 lipca Starostwo Powiatowe w Radomsku poinformowało o postanowieniu Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim o umorzeniu śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku – Katarzynę Morgę.

Decyzję postanowienia prokuratury komentowali urzędnicy Starostwa: Urszula Rorat – członek Zarządu Powiatu, Beata Pokora – Starosta Powiatu, Robert Zakrzewski – Wicestarosta Powiatu, Grzegorz Szymczak – Naczelnik Wydziału Edukacji.

Przypomnijmy – chodzi o sprawę, w której dyrekcja SOSW z Radomska oraz Starostwo Powiatowe nie mogły porozumieć się w sprawie przyjmowania do szkoły uczniów, którzy ukończyli dany etap kształcenia, a chcieliby dalej przychodzić na zajęcia w ramach utworzonej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W związku braku jasnej odpowiedzi ze strony Starostwa Powiatowego, dyrektor Katarzyna Morga złożyła 6 października 2017 roku do Prokuratury Rejonowej w Radomsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, w formie pobierania nienależnej subwencji na edukację tychże uczniów, czym działano na szkodę interesu publicznego.

Starostwo Powiatowe informowało dyrektor placówki, że skierowali w tej sprawie zapytanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którego do dziś nie otrzymali odpowiedzi. Władze starostwa twierdzą również, że informowali dyrekcję szkoły o tym, że do końca roku szkolnego, do rozwiązania sprawy uczniowie mogą do niej uczęszczać.

Cały spór, między dyrekcją szkoły a starostwem uderza najbardziej w uczniów, którzy po ukończeniu edukacji zostają pozbawieni sami sobie. Ewidentnie brakuje miejsc, w których zostały by utworzone dla tych osób ośrodki, w których mogli by spędzać czas. Dla osób z niepełnosprawnością bardzo ważny jest kontakt z rówieśnikami oraz nauczycielami, których znają przez długi czas nauki. Niezrozumiałym jest dla nich fakt, że już nie mogą przychodzić do miejsca, które tak bardzo lubią.

Dlatego też wewnętrzny brak porozumienia ze strony starostwa, a dyrekcji szkoły dodatkowo wpływa na to, że sprawa zostaje nierozwiązana, gdyż żadna ze stron nie wie bądź nie chce bardziej wpłynąć na Ministerstwo, które wprowadzając obecnie obowiązujące przepisy stanowi, że uczniowie kształcący się w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych mogą do nich uczęszczać do czasu ukończenia przez nich 24. roku życia.

- Poprzedni system informacji oświatowej przyjmował dzieci i ministerstwo w białych rękawiczkach ten system uszczelniło. Spowodowało, że te dzieci od nowego roku nie były przyjmowane -powiedział naczelnik, Grzegorz Szymczak.

Jak czytamy w postanowieniu prokuratury – Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim wypowiedziało się, że uczeń który już raz ukończył szkołę, nie może jej kończyć drugi raz. Jednak nie wskazał przy tym żadnych regulacji prawnych, które mówiły by wprost o takim zakazie.

Problem dotyczy również poprzedniego dyrektora szkoły Cezarego Bartnika, gdyż to on przyjmował uczniów ponownie do szkoły. Jednak w uzasadnieniu umorzenia śledztwa zapisano, że:

Z tego powodu trudno dopatrzeć się z zachowaniu byłego dyrektora realizacji znamion czynu określonego w art. 231 § 1 kk (…) trudno zarzucić mu wyłudzenie subwencji, bowiem nie uzyskał on z tego tytułu dla siebie żadnej korzyści majątkowej, gdyż subwencje przyznawane były dla szkoły i przeznaczone na dodatkowe kształcenie uczniów i ich rozwój intelektualny.

Postępowanie zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego, jak również z faktu przedawnienia się sprawy. Upłynął bowiem rok od okresu, którego ono dotyczy.

Ewidentna rozbieżność w rozumieniu przepisów prawa edukacji pomiędzy dyrekcją, kuratorium oraz starostwem być może wynika z tego, że przepisy tego prawa są źle lub niestarannie napisane. Wypadałoby Ministerstwo Edukacji Narodowej uporządkowało sprawę, bo w tym wszystkim najbardziej cierpią młodzi ludzie, którzy nie maja żadnego wpływu na swoją sytuację.

Więcej o:
sosw radomsko starostwo powiatowe radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE