Ulica Reymonta do rewitalizacji

Ulica Reymonta do rewitalizacji

Radni Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego pozytywnie zaopiniowali zmianę projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017, która zakłada m.in. rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych ulicy Reymonta. Na wniosek komisji urząd w ciągu miesiąca przygotuje też harmonogram rewitalizacji centrum miasta.

Główne założenia dotyczące I etapu rewitalizacji ulicy Reymonta są zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym, który został opracowany w latach ubiegłych. I etap modernizacji ulicy będzie obejmował odcinek od budynku poczty do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego.

Koncepcja przebudowy ulicy polega na zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu oraz znacznym poszerzeniu chodników po obu stronach jezdni. Wymieniona zostanie też cała infrastruktura podziemna oraz pojawi się nowa zieleń i elementy małej architektury, które w znacznym stopniu przyczynią się nie tylko do poprawy funkcjonalności, ale też zwiększą walory estetyczne ścisłego centrum miasta.

- Nowe, szerokie chodniki zostaną wyłożone szlachetnym materiałem, tak jak zostało zrobione to na pasażach w wielu miastach. Szerokie chodniki nie tylko zachęcą radomszczan do częstych spacerów, ale stworzą też przestrzeń dla ogródków gastronomicznych. Takie rozwiązanie zachęci właścicieli budynków do inwestowania w swoje nieruchomości – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc, dodając jednocześnie, iż pierwszy etap rewitalizacji ulicy Reymonta będzie kosztował około 1,5 miliona złotych, a środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej. Prace projektowe mają rozpocząć się już niebawem, a oddanie inwestycji do użytku może nastąpić jeszcze w tym roku.

O przyjęciu zadania do realizacji zadecydują radni podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej (31 marca)

Info: UM Radomsko

Więcej o:
remont radomsko rewitalizacja żeromskiego rewitalizacja radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE