Radomsko, Łódzkie 7.3o Sobota, 21 Września 2019

Udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Powiat
Beata Januszewska

Dziś, 12 czerwca na powiatowej sesji w Radomsku, zaskakująco szybko i bez większych dyskusji zostało pozytywnie udzielone zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego za 2018 rok.

Po przedstawieniu radnym raportu o stanie Powiatu Radomszczańskiego za 2018 rok, radni bez zabierania głosu, przeszli do głosowania. I tak: za było 14 radnych, zero przeciw, a siedmiu radnych wstrzymało się od głosu. Podobnie wyglądało głosowanie przy podejmowaniu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu za 2018 rok. Na temat realizacji zeszłorocznego budżetu mówił Krzysztof Zygma.
 
- Napotykamy na wiele trudności, jeśli chodzi o realizację budżetu, ale jak widać dajemy radę. Powiat płynie do przodu. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować pani staroście oraz całemu zarządowi i nisko kłaniam się wszystkim pracownikom starostwa, którzy wykonują naprawę ciężką pracę
- mówił Krzysztof Zygma.

Po zapoznaniu się przez radnych ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Radomszczańskiego oraz po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej i Uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium – staroście Beacie Pokorze udzielono absolutorium. Głosowano: 14 za, 0 przeciw i 7 wstrzymujących. O tym czy spodziewała się takiego obrotu sprawy i bezdyskusyjnego przyjęcia raportu mówiła starosta Beata Pokora.

- Zawsze jeśli chodzi o sesje absolutoryjne to głosowanie nad udzieleniem absolutorium jest trudno przewidzieć. Ale jestem bardzo zadowolona i mile zaskoczona, że nie było żadnych głosów przeciw. Co do głosów wstrzymujących, myślę, że było to podyktowane tym, że zmieniła się kadencja i radni, którzy się wstrzymali nie byli w poprzedniej radzie. Chcę bardzo podziękować pracownikom i kierownikom zarówno starostwa, jak i wszystkim jednostkom powiatu, gdyż jak wiadomo to oni wszyscy pracują na ten budżet
- mówiła Beata Pokora.

Głosy wstrzymujące należały do radnych Prawa i Sprawiedliwości. O tej decyzji mówił natomiast radny Michał Koski.

- Klub Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że wstrzyma się nad uchwałą absolutoryjną z tego względu, że większość radnych tego klubu jest pierwszą kadencję radnymi, dlatego też nie chcieliśmy oceniać ani za ani przeciw poprzedniego zarządu. Nie chcieliśmy wchodzić w dyskusję nad czymś nad czym nie decydowaliśmy
- mówił Michał Koski.

komentarze