Uczyć nowocześniej… eTwinning w SOSW w Radomsku

Uczyć nowocześniej… eTwinning w SOSW w Radomsku Fot. SOSW w Radomsku

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku realizowany jest eTwinning. Jest to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Jednym z najważniejszych elementów eTwinningu jest współpraca pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i lokalnymi władzami. W ramach eTwinningu nauczyciele współpracują i organizują zadania dla swoich uczniów. Odgrywają aktywną rolę, komunikują się, badają, podejmują decyzje, okazują sobie szacunek i zdobywają umiejętności XXI wieku. W projektach eTwinning każdy członek zespołu ma coś do zrobienia.

Od września bieżącego roku nauczyciele SOSW w Radomsku przystąpili, po raz pierwszy, do realizacji właśnie takich projektów. Pomysłodawcą i koordynatorem wyzwania jest p. Małgorzata Ira, która we współpracy z innymi nauczycielami: Beatą Michałek oraz Małgorzatą Piwowarczyk, dołączyła do realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.

„Dobrze, że jesteś” - Nauczyciele z danego kraju biorący udział w projekcie: POLSKA (36)

Projekt o relacjach do realizacji na początku roku szkolnego. Będziemy integrować się, rozmawiać o emocjach, tworzyć opisy emocji oraz rady, jak radzić sobie w sytuacjach problemowych.

„Emotion chronicles” – Nauczyciele z danego kraju biorący udział w projekcie: ALBANIA (5), AZERBEJDŻAN (6), GRECJA (1), POLSKA (4), TURCJA (3), WŁOCHY (2).

Uczucia odgrywają ważną rolę w codziennym życiu ludzi, ponieważ są głównym czynnikiem umożliwiającym ludziom prowadzenie zdrowego życia. Istnieją podstawowe uczucia, które są unikalne dla ludzi. Strach, złość, zaskoczenie, szczęście, smutek nazywane są podstawowymi emocjami. Uczucia są osobiste. Dlatego ważne jest, aby uczniowie kontrolowali swoje emocje w młodym wieku.

„Europejski bliźniak, czyli podróż po zjednoczonej Europie” – Nauczyciele z danego kraju biorący udział w projekcie: Armenia, Grecja, Polska, Republika Mołdawii, Turcja.

Projekt kierowany jest do uczniów ostatnich klas Szkoły Podstawowej i wszystkich klas Szkoły Branżowej I Stopnia. Istotą projektu jest zapoznanie uczniów z partnerskich szkół z rzeczywistością kulturową, społeczną, gospodarczą naszego kraju, ale też poznanie najciekawszych i najbardziej charakterystycznych cech państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich dorobku po to by w przyszłości stworzyć optymalne warunki do współpracy z poszanowaniem historii i tradycji partnerów.

„Łącz Kropki” - Nauczyciele z danego kraju biorący udział w projekcie: POLSKA (155)

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat; Jego głównym celem jest pokazanie, że każda osoba może być kreatywna, a prosta kropka może sprawić, że odkryje niezwykłe pokłady twórczej inwencji.

Realizacja projektu rozpoczęła się 15 września „Dniem kropki”, czyli świętem kreatywności, odwagi i zabawy. Były zajęcia online ze szkołą współrealizującą oraz wiele zadań wymajających logicznego myślenia, kreatywności. Podjęliśmy się wyzwania z zakresu kodowania. Tworzyliśmy Drzewa Talentów, Skrzydła Naszych Możliwości, malowaliśmy na folii, tworzyliśmy kropkowe obrazy. Największym zainteresowaniem cieszyły się aplikacje PIXBLOCK (tworzenie portretów i komiksów) oraz QUIVER – kule 3D. Powstały m.in. prezentacje, elektroniczne książeczki oraz witryna www projektu eTwinning zamieszczona na szkolnej stronie www.

„KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo” - Nauczyciele z danego kraju biorący udział w projekcie: POLSKA (27).

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Zakłada podniesienie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania. Projekt będzie realizowany od 15 września do końca listopada 2020. Realizacja projektu będzie odbywała się w obrębie wszystkich obszarów edukacji poprzez rozmaite aktywności uczniów. Projekt zgodny jest z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej.

SOSW jest również założycielem projektów:

„Cosmic Challenge – kosmos, gwiazdy i planety” – Nauczyciele z danego kraju biorący udział w projekcie: AZERBEJDŻAN (1), POLSKA (14), REPUBLIKA MOŁDAWII (1), TURCJA (6), UKRAINA (1)

Akcja edukacyjna: Cosmic Challenge: „Kosmos, gwiazdy i planety” - nabywanie umiejętności aktywnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnych jej źródeł oraz poznawanie świata w trakcie zabaw plastycznych, badawczych, eksperymentów i obserwacji.

„Święta Dziwne i Nietypowe” - Nauczyciele z danego kraju biorący udział w projekcie: POLSKA (63), TURCJA (3), UKRAINA (1)

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 -18 lat; Tym razem dzieci będą poznawały nietypowe święta polskie i nie tylko. Podczas zajęć stwarzane będą dla dzieci sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia, rozwijania ich aktywności twórczej? nie tylko językowej, ale również plastycznej. Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W treści wprowadzające różnorodną tematykę i problemy współczesnego świata dotyczące ochrony środowiska, można bardzo łatwo wpleść zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączyć z funkcjonowaniem społecznym, kreatywnością czy edukacją językową.

W projekcie tym uczestniczą klasy SOSW prowadzone przez: Małgorzatę Irę, Beatę Michałek i Małgorzatę Piwowarczyk.

Więcej o:
radomsko sosw radomsko projekt etwinning
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE