Uczniowie z ZSE-E przygotowują się do stażu w Niemczech

Uczniowie z ZSE-E przygotowują się do stażu w Niemczech

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, rozpoczął kolejny projekt staży zagranicznych "Staż zawodowy w Niemczech-szansa dla informatyków z Elektryka" w ramach programu UE Erasmus + Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

40 uczniów kierunków technik informatyk, technik teleinformatyk i technik elektronik będzie miało możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w niemieckich firmach, jak również podwyższyć swoje umiejętności językowe i kompetencje interpersonalne.

Pierwsza grupa rozpoczęła właśnie przygotowania do wyjazdu, który odbędzie się w  październiku. Uczniowie będą uczestniczyć w kursie językowym oraz kulturalno-pedagogicznym. Staż odbędzie się w firmach i instytucjach w Badenii Wirtembergii, a udział w nim jest bezpłatny.

Po zakończonym projekcie każdy  z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility z potwierdzonymi umiejętnościami i kwalifikacjami nabytymi i podniesionymi podczas stażu zagranicznego oraz certyfikaty potwierdzające odbycie kursu zawodowego języka niemieckiego , odbycie kursu pedagogiczno - kulturowego oraz  odbycie stażu w Niemczech.

Powyższe certyfikaty będą doskonałym uzupełnieniem dokumentów aplikacyjnych przyszłego pracownika, świadczącym o jego kreatywności, chęci rozwoju, nauki i mobilności.

Więcej o:
zse-e elektryk elektryk radomska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE