Uczniowie klas I–III wrócili do szkół

Fot. Klaudia Gajda

Po kilku miesiącach nauki przez Internet dzieci najmłodszych klas wróciły do swoich szkół. Wszystko w odpowiednim rygorze sanitarnym. I nauczyciele i rodzice ale przede wszystkim uczniowie cieszą się, że mogą zwyczajnie chodzić do szkoły. W Radomsku uczniów klas 1-3 jest 1230. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wyglądała rano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku.

Dyrektorzy szkoły musieli się napracować by stworzyć odpowiednie plany zajęć. Według wytycznych mieli tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów - klasa w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości lub miała ograniczoną do minimum kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Musieli też tak ustalić indywidualny plan dnia dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw nie rzadziej niż co 45 min, korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Więcej o:
powrót dzieci do szkół styczeń powrót dzieci do szkół covid19 szkoły radomsko covid19 szkoły uczniowie klas 1 -3 wracają do szkoły
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE