Uczniowie I LO w Radomsku organizują Tydzień Zdrowia Psychicznego

Uczniowie I LO w Radomsku organizują Tydzień Zdrowia Psychicznego Fot. I LO w Radomsku

Grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku przystąpiła do realizacji projektu „Breaking Mind”. W ramach podejmowanych działań zorganizowany zostanie Tydzień Zdrowia Psychicznego.

Po dokonaniu wstępnej analizy potrzeb wśród ich rówieśników, doszli do wniosku, że problematyka dotycząca zdrowia i kondycji psychicznej młodzieży wymaga dogłębnego omówienia i przepracowania, w szczególności w dobie kryzysu popandemicznego, kryzysu geopolitycznego i ekonomicznego.

Po kilku spotkaniach roboczych, zakiełkowała idea stworzenia projektu Breaking Mind, składającego się z kilkunastu komponentów, w tym z kluczowego Tygodnia Zdrowia Psychicznego,  odbywającego  się w dniach 20–24.02.2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku. Działania skierowane zostaną do młodzieży I LO oraz po części innych szkół ponadpodstawowych powiatu radomszczańskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Starosta Powiatu Radomszczańskiego –Beata Pokora oraz Prezydent Miasta Radomska – Jarosław Ferenc.

W trakcie tygodnia zdrowia zostanie przeprowadzonych szereg aktywności.

W poniedziałek 20 lutego 2023 r. licealiści będą brać udział w grze edukacyjnej z wykorzystaniem technik informacyjnych. Pytania do gry układali, na podstawie wcześniej realizowanego projektu na języku angielskim, uczniowie klasy drugiej o profilu biologiczno-chemicznym. Mieli na zadanie zagłębić się w wytyczne australijskiego ministerstwa zdrowia dotyczące kilkunastu jednostek chorobowych, ich profilaktyki i sposobów postępowania na wypadek ich wystąpienia.

We wtorek 21 lutego 2023 r. na szkołach i instytucjach powiatu radomszczańskiego młodzież I LO w Radomsku rozwieszać będzie banery informacyjne. Na banerach znajdzie się numer ogólnopolskiego, całodobowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu, mamy nadzieję zwiększyć świadomość tysięcy młodych mieszkańców naszego miasta i okolic. Również dzięki informacji znajdującej się na banerze będą wiedzieli gdzie szukać bezpłatnej, anonimowej, profesjonalnej pomocy pedagogów i psychologów.

Natomiast w środę 22 lutego 2023 r., psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku –Anna Łoszakiewicz przeprowadzi dwa warsztaty z młodzieżą I LO. Pierwszy pt. „Depresja wśród młodzieży”, drugi natomiast będzie zatytułowany: „Edukacja szkolna a problemy psychiczne młodzieży”. Podczas zajęć moderatorzy będą odnosić się do zapytań i wątpliwości swoich rówieśników.

Na czwartek zaproszeni zostali następujący eksperci: Przemysław Drozdek, reprezentujący Szpital Powiatowy w Radomsku, Bogdan Szymczyk z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Anna Ryng z Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”. Tym razem młodzież będzie się pochylać nad tematem: „Używki a zdrowie młodzieży”.

Zwieńczenie Tygodnia Zdrowia Psychicznego będzie stanowić panel dyskusyjny pt. „Przemoc  a problemy psychiczne młodzieży” przy udziale: Wioletty Krawczyk – sędzi z Sądu Rejonowego w Radomsku, Katarzyny Posak – prokurator z Prokuratury Rejonowej w Radomsku oraz Anny Łoszakiewicz - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku. Po panelu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plakatowego: „Pełną mocą walczymy z przemocą”. Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych z powiatu radomszczańskiego. Nagrody, banery i oprawa konkursu została sfinansowana ze środków budżetu Miasta Radomska. Tego dnia będzie miało także miejsce uroczyste podsumowanie tygodnia, przy udziale naszych gości – partnerów przedsięwzięcia.

- Mamy nadzieję, że inicjatorom projektu „Breaking Mind” uda się pomyślnie wykonać zamierzone działania, edukować młodych mieszkańców Radomska i okolic w zakresie zdrowia psychicznego, a przede wszystkim przyczynić się do poprawy ich dobrostanu – mówią uczestnicy projektu.

Jeśli zakończony projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony przez organizatorów Olimpiady Zwolnieni z Teorii, uczestnicy uzyskają międzynarodowe certyfikaty biznesowe, sygnowane m.in. przez Project Management Institute.

Patronat medialny nad projektem objął portal Radomsko24.pl

Więcej o:
radomsko i lo radomsko projekt tydzień zdrowia psychicznego breaking mind
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE