Uczcili 250. rocznicę urodzin A. Kosińskiego współzałożyciela Legionów Polskich

Uczcili 250. rocznicę urodzin A. Kosińskiego współzałożyciela Legionów Polskich  Fot. Adam i Małgorzata Błaszczykowie

W połowie grudnia 2019 r., w Przedborzu odbyły się uroczystości o charakterze patriotycznym, religijnym i edukacyjnym ku czci gen. dyw. weteranów Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari Antoniego „Amilkara” Kosińskiego (1769-1823) z okazji 250. rocznicy jego urodzin.

Urodzony 16 grudnia 1769 r. w ziemi drohickiej (dokładne miejsce nie jest znane) w ubogiej rodzinie szlacheckiej herbu Rawicz, Antoni Kosiński już w młodości wykazywał postawę patriotyczną i w wieku 23 lat wziął udział w Powstaniu Kościuszkowskim, doszedł do stopnia kapitana i był ranny podczas obrony Warszawy. Następnie wyemigrował do Nicei leżącej na Lazurowym Wybrzeżu i zaciągnął się na francuski statek korsarski, dzięki czemu zdobył obywatelstwo francuskie i przesiąknął duchem Republiki Francuskiej i na modłę rewolucyjną przyjął imię starożytnego wodza kartagińskiego „Amilkar”, którego używał już do śmierci zamiast imienia „Antoni”. Kolejnym etapem w życiu Kosińskiego stały się Włochy, do których wyjechał w 1796 r. i tam, w Mediolanie, spotkał Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, któremu pomógł utworzyć Legiony Polskie we Włoszech. Dzięki temu, Amilkar Kosiński rozpoczął karierę wojskową, jako polski legionista i doszedł do rangi generała brygady, a także, wreszcie miał okazję w pełni zaprezentować na polu walki swoje talenty dowódcze, waleczność i odwagę i nawet, zasmakował niewoli w austriackim więzieniu. Niestety, po kilku latach służby okazało się, że dalsza kariera Generała Kosińskiego stała się niemożliwa, gdyż, brak wykształcenia wojskowego oraz majątku i koneksji okazały się ważniejsze od Jego prawdziwych umiejętności. W związku z tym, w 1803 r. wrócił na ziemie polskie, ale, gdy tylko Napoleon Bonaparte pokonał Prusaków w bitwie pod Jeną i wkroczył do Wielkopolski w 1806 r., Generał Kosiński natychmiast zgłosił się do Generała Dąbrowskiego i pomógł zorganizować Wojsko Polskie, oraz walczył w 1807 r. m.in. pod Tczewem, Gdańskiem i Frydlandem, za co otrzymał Virtuti Militari. Natomiast, w czasach Księstwa Warszawskiego Generał Kosiński walczył w wojnie polsko-austriackiej w 1809 r., która była jedyną w ciągu 220 lat wojną wygraną przez państwo polskie i przyniosła wyzwolenie Małopolski spod 14-letniej okupacji austriackiej, a także walczył w wojnie z Rosją w 1812 r. i zwieńczył swą karierę wojskową nominacją na generała dywizji weteranów. Ostatnie lata spędził w majątku we wsi Targowa Górka pod Poznaniem (dziś w gminie Nekla w pow. wrzesińskim) i tam zmarł w 1823 r., jako powszechnie znany i szanowany kombatant wojen napoleońskich oraz zamożny ziemianin. Współcześnie, Generał Amilkar Kosiński jest postacią, niestety, słabo znaną i trochę przyćmioną sławą Generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz pozostałych naszych wybitnych dowódców z czasów napoleońskich. Nie zmienia to jednak faktu, iż wielokrotnie walczył za Polskę i dał się poznać jako zdolny dowódca, oraz bardzo odważny żołnierz i dlatego, w pełni zasłużył na nasz głęboki szacunek i poczesne miejsce w panteonie Wielkich Polskich Bohaterów Narodowych.

Uroczystości ku czci Generała Amilkara Kosińskiego stanowiły prelekcje na temat jego bohaterskiej walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości, wygłoszone w niedzielę 15 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu (MDK).

Współorganizatorami wydarzenia w Przedborzu było Towarzystwo Miłośników Przedborza (TMP). W rolę prelegenta w wcielił się inicjator i główny organizator, a zarazem działacz społeczny oraz miłośnik i badacz dziejów Księstwa Warszawskiego Adam W. Gorycki z Kielc. Szczególne zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziły informacje na temat działań wojennych prowadzonych przez Generała Amilkara Kosińskiego nad rzeką Pilicą podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r., a w tym, informacje na temat zwycięskiej bitwy w Żarnowcu (11 lipca 1809 r.) stoczonej z dwukrotnie przeważającymi siłami wroga, która była ostatnią wielką bitwą w tej wojnie, jak i zupełnie nieznane do tej pory informacje na temat zwycięskich potyczek brygady Generała Kosińskiego w Przedborzu (6 lipca 1809 r.) i pod Szczekocinami (9 lipca 1809 r.). Warto przy tym dodać, że to właśnie wspomniane starcia z wojskami austriackimi, które przyniosły wolność dla mieszkańców Przedborza i Szczekocin, były bezpośrednim powodem zorganizowania uroczystości ku czci Generała Amilkara Kosińskiego akurat w tych miejscowościach.

Prelekcję, dla podkreślenia patriotycznego charakteru, rozpoczęły się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, który pierwszy raz w historii rozbrzmiewał w Przedborzu zapewne podczas działań wojennych w 1809 r., gdyż była to ulubiona pieśń wojenna naszych żołnierzy i śpiewali ją wszędy. W prelekcji uczestniczyła burmistrz Wiesława Janosik i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zawisza, a także zwykli mieszkańcy tych miejscowości oraz lokalni działacze społeczni, pracownicy oświaty i kultury.

Uczestnicy uroczystości w MDK w Przedborzu mogli zobaczyć wystawę dotyczącą Generała Amilkara Kosińskiego, którą przygotowała instruktorka MDK w Przedborzu Małgorzata Błaszczyk, a także, na wstępie uroczystości, mogli wysłuchać wprowadzenia na temat przynależności państwowej Przedborza na przełomie XVIII i XIX w., wygłoszonego przez radnego Miasta Przedborza, a zarazem miłośnika lokalnej historii i wiceprezesa TMP Pawła Ziębę, który był głównym współorganizatorem uroczystości w Przedborzu, zaś po prelekcji Adama W. Goryckiego wszyscy przeszli do kościoła pw. św. Aleksego i wzięli udział we Mszy św. koncelebrowanej przez proboszcza księdza kanonika Henryka Dziadczyka w intencji gen. dyw. Antoniego „Amilkara” Kosińskiego z okazji 250 rocznicy Jego urodzin. W tym miejscu należy również dodać, iż msza święta w Przedborzu była, niestety jedyną w Polsce odprawioną za Generała Amilkara Kosińskiego z okazji 250 rocznicy Jego urodzin i jest to bardzo smutna konstatacja, ponieważ, w 1923 r., w dowód wielkiego uznania, mieszkańcy Poznania ekshumowali ciało Generała Amilkara Kosińskiego pochowane do tej pory w rodzinnym grobowcu w Targowej Górce i przywieźli do Poznania i dziś spoczywa nieopodal poznańskiej starówki w kościele św. Wojciecha w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan - i w ten sposób mieszkańcy Poznania wzięli na siebie wieczysty obowiązek otaczania należytą czcią i szacunkiem Generała Amilkara Kosińskiego i dlatego, trudno zrozumieć dlaczego, z okazji 250. rocznicy urodzin Generała Amilkara Kosińskiego, żadne uroczystości nie odbyły się w Poznaniu i nawet, nie zamówiono mszy świętej w kościele, w którym jest pochowany.

Dla portalu Radomsko24.pl - Adam W. Gorycki.

Więcej o:
prelekcja przedbórz mdk przedbórz
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE