Uchwalono budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok

Fot. Klaudia Gajda

W środę, 20 grudnia Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwaliła budżet powiatu na 2024 rok. Dochody budżetu mają wymieść 187 950 497 zł, wydatki – na kwotę 190 043 997 zł.

W głosowaniu nad uchwałą budżetową na 2024 rok wzięło udział 20 radnych. 18 z nich było „za” przedstawionym projektem, przeciw głosowało 2 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W kwocie 190 043 997 zł przeznaczonej na wydatki, wyodrębniono wydatki bieżące w wysokości 162 562 740 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 481 256 zł.

W planie zadań inwestycyjnych na 2024 r. ujęte zostały m. in. kwoty na: przebudowę dróg – 24,7 mln zł, inwestycje w oświatę – 430 tys. zł, dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych i zakup busów do przewozu osób niepełnosprawnych 561 902 zł, inwestycje proekologiczne – 440 tys. zł, renowację zabytków – 832 tys. zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 093 500 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W budżecie stworzono rezerwy w łącznej wysokości 8,7 mln zł, z czego: rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące (920 tys. zł), rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące (7,3 mln zł), rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dot. dróg powiatowych - 500 000 zł.

W przyjętej wersji budżetu wpisane zostały podstawowe inwestycje, które ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2024 – 2034, to m. in. przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3923E, 3934E, 3931E, 3928E, 3935E, mostu we wsi Czechowiec, zakończenie remontu ul. Piłsudskiego w Radomsku.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
Uchwalono budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok Powiat Budzet 2024 Radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE