Trzy firmy zainteresowane przebudową ul. Krasickiego. Wszystkie oferty powyżej zakładanej ceny

Trzy firmy zainteresowane przebudową ul. Krasickiego. Wszystkie oferty powyżej zakładanej ceny Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W piątek, 17 czerwca 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły na przetarg dotyczący przebudowy ul. Krasickiego w Radomsku. Zgłosiły się trzy firmy. Każda z zaproponowanych przed przedsiębiorców cen znacznie przewyższa kwotę, jaką na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć radomszczańskie starostwo.

Najdroższa ze złożonych ofert opiewa na kwotę 8 856 000,00 zł brutto, natomiast najtańsza na 7 192 016,32 zł brutto. Tymczasem Starostwo Powiatowe w Radomsku na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć 5 243 664,52 zł brutto.

Na zadanie to Powiat Radomszczański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 520 365 zł oraz pomoc finansową z Miasta Radomska – 300 000 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu.

Na razie nie wiadomo, czy w związku z przekroczeniem zakładanej kwoty, przetarg zostanie unieważniony, czy też znajdą się dodatkowe środki na realizację inwestycji.

Przypomnijmy. Przebudowa ul. Krasickiego obejmuje m.in.: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m, wykonanie nowej zatoki autobusowej z kostki granitowej o szerokości 3,0 m, wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej, wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do działek wzdłuż drogi, nawierzchnia z kostki betonowej, rozbudowę skrzyżowania z ul. Sierakowskiego oraz ul. Kościuszki na skrzyżowanie typu rondo, usunięcie kolizji z sieciami: elektroenergetyczną, teletechniczną i wodociągową, remont sieci kanalizacji deszczowej po północno-wschodniej stronie jezdni, remont sieci kanalizacji deszczowej po południowo-zachodniej stronie jezdni oraz wykonanie sieci oświetlenia ulicznego.

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko ulica krasickiego remont inwestycja przebudowa przetarg oferty
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE