Trwają przygotowania do utworzenia w Radomsku cmentarza komunalnego

Trwają przygotowania do utworzenia w Radomsku cmentarza komunalnego Fot. Google Street View

O tym, że na Nowym Cmentarzu w Radomsku zaczyna brakować miejsca na nowe pochówki mówi się od dawna. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa cmentarza komunalnego. Wszystko wskazuje na to, że taka inwestycja – i to w niedługim czasie zostanie zrealizowana.

- Na Nowym Cmentarzu w Radomsku nie ma już miejsca na nowe kwatery – alarmował w marcu 2018 roku zarządca nekropolii Roman Walas oraz proboszcz parafii pod wezwaniem św. Lamberta ks. Antoni Arkit.

Po skierowanym do władz miasta apelu w sprawie poszerzenia powierzchni cmentarza, rozpoczęły się procedury zmierzające do budowy cmentarza komunalnego, który ma powstać nieopodal Nowego Cmentarza (teren na zdjęciu). Sprawdziliśmy, na jakim są etapie.

Jak nas poinformował naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Radomsku – Michał Chodkowski, w związku z planowanym powiększeniem Cmentarza Nowego przy ulicy Wyszyńskiego, Miasto Radomsko w roku 2019 zakupiło od osób prywatnych dwie nieruchomości gruntowe (tj. 3 działki ) o łącznej powierzchni 2,0387 ha.

- Do zakupu doszło w ramach negocjacji cenowych z właścicielami gruntów - częściowo przed organem prowadzącym tj. Starostą Radomszczańskim w procesie wywłaszczenia, na podstawie prawomocnej decyzji lokalizacyjnej wydanej pod budowę cmentarza komunalnego. Koszt zakupu działek poniesiony przez Miasto Radomsko to 578 tys. 200 zł środków budżetowych. Dodatkowo powiększony o wartość nieruchomości zamiennej w kwocie 392 tys. złotych przekazanej przez gminę jednemu z właścicieli. Łączne koszty poniesione przez Miasto związane z wykupem gruntów pod cmentarz to 970 tys. 200 zł. Stanowi to średnio cenę 47,58 zł za metr kwadratowy nabytych gruntów – wyjaśnia Michał Chodkowski.

Z informacji radomszczańskiego magistratu wynika, że pozyskane grunty pozwolą na powiększenie obecnego cmentarza i jego rozbudowę na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwoli to na kontynuowanie działalności cmentarza przez kilkanaście najbliższych lat. Dodatkowo Miasto w ramach możliwości budżetowych będzie pozyskiwało dodatkowe grunty pod planowane poszerzenie cmentarza. Docelowo planowane jest wykupienie jeszcze około 3,5 ha gruntów.

- Dla terenu planowanego cmentarza komunalnego obowiązuje prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednocześnie przez najbliższe kilka miesięcy 2020 roku będą kończone prace planistyczne, zmierzające do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej lokalizacji. Po ich zakończeniu będzie można rozpocząć prace związane z realizacją projektu powiększenia obecnie istniejącego cmentarza – mówi naczelnik Michał Chodkowski.

Kwestia sposobu utworzenia, finansowania i zarządzania cmentarzem zostanie omówiona na najbliższych komisjach Rady Miejskiej, a ostateczna decyzja o jego powstaniu zostanie podjęta przez Radę Miejską w Radomsku w oparciu o opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Więcej o:
radomsko nowy cmentarz cmentarz komunalny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE