Trwają prace nad budżetem obywatelskim

Po raz pierwszy w Radomsku, mieszkańcy w bezpośredni sposób zadecydują na co chcą wydać pieniądze.

Budżet obywatelski to nowa inicjatywa, która ma na celu przyczynić się do lepszego rozporządzania publicznymi pieniędzmi i bezpośrednio zaspokajać najróżniejsze potrzeby mieszkańców. W Radomsku trwają właśnie prace, które mają na celu ustalenie zasad zgłaszania projektów, informowania o inicjatywie czy systemie  głosowania.

Przed zespołem, który pracuje nad inicjatywą, jeszcze długa droga do zaprezentowania gotowych koncepcji przeprowadzenia inicjatywy. Jednak ze spotkania na spotkania pojawiają się nowe pomysły, które przełożą się na sprawnie działający budżet obywatelski w mieście. O budżecie obywatelskim rozmawiamy z radną miejską Magdaleną Spólnicką (PO). O budżecie mówi też radny Marek Rząsowski (PO).

Radomsko24.pl: Proszę opowiedzieć jak obecnie przebiegają pracę nad realizacją projektu?
Magdalena Spólnicka: Dziś mieliśmy już drugie spotkanie zespołu, który zajmuj się opracowywaniem budżetu obywatelskiego. Obecnie pracujemy nad tym, jak powinna przebiegać kampania informacyjna i edukacyjna, aby mieszkańcy mogli dokładnie zapoznać się z ideą, którą realizujemy. Zadanie nie jest proste, gdyż musimy opracować jak najlepszą metodę, która w sposób atrakcyjny, obszerny zachęci do udziału w głosowaniu nad poszczególnymi projektami, które będą zgłoszone do konkursu jak i zmotywuje do włączenia się w prowadzone prace. Zależy nam na tym, aby akcja informacyjna odbyła się w sposób skoordynowany, przy jak największym udziale organizacji pozarządowych, urzędników oraz mediów. Chcemy współpracować ze wszystkimi zaangażowanymi w życie społeczne ludźmi, gdyż tylko wtedy, mieszkańcy będą mieli jak największą wiedzę o projekcie, co powinno przełożyć się na sukces tej inicjatywy. Chciałabym zwrócić uwagę, że do konkursu mogą być zgłoszone nie tylko projekty o charakterze infrastrukturalnym. Za pieniądze z budżetu obywatelskiego, można przeprowadzić dowolne lokalne działanie lub zorganizować wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy edukacyjne. Możliwości jest dużo. Wszystko zależy  od kreatywności mieszkańców.

Radomsko24.pl: Do rozdysponowania jest milion złotych, czyli niecały jeden procent budżetu miasta. Na każdą ze czterech stref przypada po 250 tysięcy. To jest dużo czy mało pieniędzy na takie przedsięwzięcie?
Magdalena Spólnicka: To jest dużo jak i mało. W skali wielkich inwestycji, może to okazać się niewielką kwotą jednak budżet obywatelski ma za zadanie zaspokajać bieżące problemy mieszkańców. Może tu chodzić choćby o posadzenie kilku drzew lub krzewów w okolicy, instalacja kosza na śmieci czy ławek do wypoczynku na osiedlu. To są tylko tak na szybko wymyślone pomysły. Gdy na spokojnie przeanalizuje się sytuację w danej strefie, na pewno wymyśli się o wiele ciekawsze sposoby do rozdysponowania tej kwoty. I będzie można załatwić naprawdę wiele bieżących spraw w najbliższej okolicy. 

Radomsko24.pl: Czy nie boi się Pani, że znajdzie się grupa niezadowolonych ludzi, którzy skrytykują budżet obywatelski, nazwą wszystkie przeprowadzane działania populizmem lub bezsensowną próbą zorganizowania czasu pracy urzędnikom czy innym osobom zaangażowanym w życie miasta?
Magdalena Spólnicka: Na pewno i tym razem znajdzie się grupa osób niezadowolonych, którzy skrytykują pomysł budżetu obywatelskiego. Zapewne jeszcze bardziej wzmoże się dyskusja, gdy pojawią się już projekty podane do głosowania czy dojdzie już do ich realizacji. Jest to mimo wszystko normalna sytuacja, gdyż społeczeństwo Radomska jest bardzo zróżnicowane i każdy obywatel miasta czy działające grupy mają inne potrzeby lub wizje dotyczące funkcjonowania miasta. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest podjęcie konkretnych działań. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy mają odmienne zdanie niż obecnie pracująca grupa do przyłączenia się do prac lub do podjęcie wyzwania w kolejnych latach nad kształtowaniem wydatków z budżetu obywatelskiego.

Obserwując choć przez chwilę obradującą grupę ludzi, nie można im odmówić zaangażowania w prowadzone prace. Przeprowadzony projekt będzie pewną syntezą tego, co w naszym kraju już wymyślono w dziedzinie budżetu obywatelskiego w innych miastach. O wszelkich inspiracjach i wykorzystywanych dobrych praktykach opowiada Marek Rząsowski (PO):

Pracując nad budżetem obywatelskim przyglądamy wszystkim dobrym pomysłom i rozwiązaniom, które sprawdziły się w innych miastach np. w Sopocie, Warszawie czy Łodzi. I choć ważne jest dla nas doświadczenie miast, które przeszły już tę drogę, to każde rozwiązanie służące sprawnemu i efektywnemu wdrożeniu budżetu obywatelskiego w Radomsku wypracowywane jest przez osoby zaangażowane w jego przygotowanie. Zależy nam na tym, by wybrać najlepsze rozwiązania dostosowane do naszych lokalnych potrzeb i warunków.

Niektórzy spośród pracujących nad radomszczańskim budżetem obywatelskim mieli okazję spotkać się, wymienić doświadczenia i uwagi z osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie, wdrażanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej budżetu obywatelskiego w Łodzi. W stolicy naszego województwa, obecnie odbywa się już druga edycja tego projektu. O sukcesie budżetu w Łodzi może świadczyć fakt podwojenia (w stosunku do pierwszej edycji) środków, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy miasta.

W I edycji radomszczańskiego budżetu obywatelskiego kwota środków przeznaczona na ten cel wynosi 1 milion złotych. Suma ta zostanie rozdysponowana w czterech obszarach, po dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych na każdy z nich. Mam nadzieję, że jeśli idea budżetu spełni oczekiwania mieszkańców, to kwota do podziału w kolejnej edycji będzie większa.

Pozostaje mi w tym miejscu zachęcić wszystkich mieszkańców Radomska do włączenia się w działania związane z budżetem obywatelskim. Jest to nasza wspólna sprawa dotycząca naszego najbliższego otoczenia, o które warto się zatroszczyć. 

O efektach prowadzonych prac, zgłaszanych projektach i zasadach przeprowadzania głosowania, będziemy informować na bieżąco, na łamach portalu Radomsko24.pl. Chcemy, aby każdy z naszych czytelników mógł jak najwięcej wiedzieć o przeprowadzanej inicjatywie oraz co się zmieni w jego najbliższym otoczeniu, gdy zakończy się I Edycja Budżetu Obywatelskiego. 

Więcej o:
budżet obywatelski radomsko rada miasta urząd
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE