Trwają egzaminy zawodowe

Trwają egzaminy zawodowe

11 stycznia 2021 r. rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Trwać będzie do 13 lutego 2021 r. W związku z epidemią sprawdziany są przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS.

Egzaminy składają się z części pisemnej i części praktycznej. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

- z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania,

- z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2021 nastąpi 31 marca 2021 r.

Więcej o:
radomsko egzaminy zawodowe szkoły średnie reżim sanitarny
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE