Trwa sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego

Trwa sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego Fot. Sebastian Nems

Podczas środowej, 22 czerwca, sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego radni podejmowali kilka ważnych uchwał, przyjęli także wiele sprawozdań za poprzedni rok.

Sesję rozpoczęto do przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2023 za rok 2021. Radni nie dyskutowali w tym punkcie. Jedynie przewodniczący Krzysztof Zygma poprosił dyrektor PUP o przygotowanie informacji na temat kształtowania się zarobków kadry kierowniczej oraz dyrekcji w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Przedmiotem obrad był także raport dotyczący Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 oraz sprawozdanie z realizacji w roku 2021 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2017-2021. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2022-2027”. Realizacja celów i założeń tego programu spoczywa głównie na pracownikach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej obu placówek za 2021 rok (obie placówki odnotowały zyski) oraz zapoznali się z informacją na temat sytuacji finansowej za I kwartał 2022 r. Zatwierdzono także sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego (za rok obrotowy 2021) oraz pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku (zmiany dotyczą m. in. likwidacji POZ w Dobryszycach, powołania Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz wyłączenia pogotowia ratunkowego ze struktur SOR).

Więcej o:
sesja rada powiatu rada powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE