Trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia z PFRON

Trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie wsparcia z PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. dla pracodawców:
    • o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
  2. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:
    • o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Wnioski będą przyjmowane do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Pozostała do dyspozycji kwota to 51 725,00 zł. w ramach programu „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach takich jak osoby bezrobotne, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane tymi formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

    • wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,
    • środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.
Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko pfron nabór wniosków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE