Termomodernizacje szkół w Gminie Radomsko z dofinansowaniem WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacje szkół w Gminie Radomsko z dofinansowaniem WFOŚiGW w Łodzi Fot. UG Radomsko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdził dofinansowania i dotacje dla ważnych inwestycji dla Województwa Łódzkiego. Wśród nich są dwa zadania realizowane przez Gminę Radomsko. Mowa o termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kietlinie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Płoszowie.

Wartość inwestycji w przypadku PSP w Kietlinie to prawie 3,5 mln złotych, natomiast w Płoszowie to bez mała 2 mln złotych. Gmina Radomsko wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Łodzi otrzymała w formie dotacji z dziedziny „Ochrona Środowiska”. W przypadku szkoły w Kietlinie jest to dotacja w kwocie 2.195.067,00 zł, natomiast szkoły w Płoszowie 763, 957 zł.

Na uwagę zasługuje to, iż prace w obu placówka trwają od kilku tygodni. Ich efekt widać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. 

Zakres robót w przypadku obu placówek jest ogromny. Zmodernizowana zostanie instalacja c.o., a kotły węglowe zostaną wymienione na gruntowe pompy ciepła. Ponadto wymienione zostanie oświetlenie na energooszczędne typu LED, ocieplone zostaną ściany budynków, wymienione zostaną okna oraz drzwi do kotłowni. Co istotne, na obiektach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. 

-  Inwestycje te wpłyną na poprawę bilansu energetycznego obu szkolnych obiektów. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana okien i drzwi znacząco zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło budynków – zauważa Roman Radczyc, wójt Gminy Radomsko.

- Niewątpliwie inwestycje przełożą się na efekt ekologiczny. Zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza, co będzie miało wpływ na poprawę zdrowia nie tylko uczniów i pracowników szkół, ale i okolicznych mieszkańców – dodaje wójt Roman Radczyc. 

Więcej o:
powiat radomszczański gmina radomsko szkoły termomodernizacja płoszów kietlin dofinansowanie dotacja wfośigw inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE