Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowych

Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowych Fot. pixabay.com

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą już korzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy.

Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, będą mogły łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.

Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu.

• Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł jednak nie może ona przekroczyć 10% przychodu za poprzedni rok bilansowy.
• Okres spłaty jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i wynosi 12 miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach organizacja dalej prowadzić będzie działalność, pożyczka będzie w całości umarzana.
• Oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji.

Więcej o:
tarcza antykryzysowa organizacje pozarządowe pożyczka
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE