Tak zmieniło się Radomsko dzięki Funduszom Europejskim

Tak zmieniło się Radomsko dzięki Funduszom Europejskim Fot. zmieniamy łódzkie

Mija właśnie 15 lat odkąd Polska wstąpiła Do Unii Europejskiej. Miliardy euro, które szerokim strumieniem popłynęły do Polski pozwoliły dokonać wielkiego skoku cywilizacyjnego i gospodarczego. Na finansowych środkach unijnych skorzystało też Radomsko. My przypominamy te najważniejsze.

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6,5 km - odcinek A-C-F, od ulicy Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ul. Sucharskiego, oraz odcinek F-L od ulicy Sucharskiego do ulicy Narutowicza. Wartość projektu 51 602 502,54 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 35 638 884,18 zł.

Przebudowa i rozbudowa ul. Starowiejskiej w Radomsku na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Partyzanckiej wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i ścieżką rowerową. Wartość projektu 3 646 861,74 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 1 087 635,36 zł.

Budowa małej obwodnicy - budowa odcinka drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Radomsku od ul. Prymasa Wyszyńskiego do ul. Stodolnej łącznie ze skrzyżowaniami i infrastrukturą towarzyszącą. Wartość projektu 3 402 511,23 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 2 523 241,28 zł.

Przebudowa ul. Raciborskiego, Kilińskiego, Kołłątaja oraz Topolowej. Wartość projektu 2 785 612,77 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 2 091 968,29 zł.

Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska. Wartość projektu 17 265 301,76 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 11 135 812,94 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A- Jedlno. Wartość projektu 6 751 613,50 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 5 426 723,57 zł.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 5 w Radomsku. Wartość projektu 1 739 973,82 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 1 068 231,71 zł.

Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Wartość projektu 1 762 389,02 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 1 359 204,74 zł.

Dwukrotnie Różewicz Open Festiwal - artystyczny biegun marki Radomska. Wartość projektu 392 533,94 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 333 439,41 zł oraz 261 452,81 zł.

Dwukrotnie Festiwal zalewajki symbolem radomszczańskiej marki. Wartość projektu 163 201,27 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 90 330,35 zł oraz 138 720,00 zł.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku - ul. Portowa. Wartość projektu 1 750 599,98 zł. Dofinansowanie ze Funduszy Europejskich 1 097 303,11 zł.

e-Urzad w Radomsku. Wartość projektu 495 242,12 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 420 232,34 zł.

Rewitalizacja terenów przydworcowych w Radomsku. Wartość projektu 3 142 355,70 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 2 670 414,35 zł.

W budowie. Nowy basen przy ul. Św. Jadwigi Królowej. Wartość projektu 32 850 000,00 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 7 362 699,99 zł.

Więcej o:
unia dofinansowanie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE