Tadeusz Dudkiewicz żąda przeprosin

Tadeusz Dudkiewicz, kandydat na prezydenta Radomska, żąda przeprosin za błędne wydrukowanie jego nazwiska w obwieszczeniu wyborczym. Na obwieszczeniu wyborczym zamiast Tadeusz Dudkiewicz

Tadeusz Dudkiewicz, kandydat na prezydenta Radomska, żąda przeprosin za błędne wydrukowanie jego nazwiska w obwieszczeniu wyborczym. Na obwieszczeniu wyborczym zamiast Tadeusz Dudkiewicz jest napisane Tadeusz Dutkiewicz.

O zaistniałej sytuacji kandydat Tadeusz Dudkiewicz poinformował dziś (6 listopada) na łamach Tygodnika Między Stronami. W liście do redakcji tygodnika czytamy:

Niniejszym, w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców - Towarzystwo Patriotyczne Radomsko, wnoszę protest wobec błędnego wydrukowania nazwiska kandydata n/Komitetu na Prezydenta Miasta Radomsko - Pana Tadeusza Dudkiewicza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkiem urzędu, który Pani piastuje, jest właściwe - prawidłowe przygotowanie i terminowe podanie do wiadomości publicznej list wyborczych wszystkich kandydatów biorących udział w wyborach samorządowych, wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r. Tymczasem nazwisko kandydata n/Komitetu - Pana Tadeusza Dudkiewicza - zarówno na radnego rady miasta, jak i Prezydenta Miasta, w jednym przypadku podane jest błędnie. Nazwisko kandydata Tadeusza Dudkiewicza na obwieszczeniu zawierającym wykaz kandydatów na Prezydenta Miasta zawiera błąd zasadniczy. Nazwisko brzmi: DUDKIEWICZ - natomiast na obwieszczeniu podano: DUTKIEWICZ, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Jest to tym bardziej niezrozumiałe i budzi uzasadnione podejrzenia, że to samo nazwisko tej samej osoby w obwieszczeniu zawierającym wykaz kandydatów na radnych do Rady Miasta Radomska brzmi prawidłowo.

Zaistnienie takiej sytuacji zdumiewa w stopniu najwyższym, tym bardziej że od lat jest znany Pani Prezydent osobiście. W przeszłości był Pani podwładnym w rozumieniu podległości służbowej. Przez ostatnie pięć lat kilkadziesiąt razy odpisywała i podpisywała Pani korespondencję do Towarzystwa Patriotycznego, adresowaną do Przewodniczącego Towarzystwa Patriotycznego Radomsko. Te fakty nie pozwalają przyjąć tego faktu jako zwykłej pomyłki.


Naszym i kandydata zdaniem, nie jest to sytuacja przypadkowa, lecz jest dalszym ciągiem działań w celu deprecjonowania jego osoby w oczach opinii publicznej jako osoby nieznanej, bez dorobku społecznego, czy człowieka bezwartościowego, którego nawet nazwisko jest niezbyt dobrze znane.

Tymczasem przeszłość Pana Dudkiewicza jest wypełniona nieustanną działalnością społeczną, związkową (NSZZ Solidarność), opozycyjną i polityczną. Był więźniem politycznym systemu komunistycznego, internowany, represjonowany i - jak dobitnie widać - nadal szykanowany!

W związku z powyższym w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców - Towarzystwo Patriotyczne Radomsko oraz w imieniu pokrzywdzonego domagam się natychmiastowego naprawienia dokonanego błędu i publicznego przeproszenia Komitetu i jego kandydata Pana Tadeusza Dudkiewicza we wszystkich środkach masowego przekazu wydawanych na terenie miasta Radomska, w NTL oraz na łamach Dziennika Łódzkiego.

Brak realizacji powyższych spowoduje skierowanie sprawy w trybie wyborczym do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

Więcej o:
wybory2014 rdr sld psl anna milczanowska tadeusz dudkiewicz kampania wyborcza
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE