Szpital w Radomsku wznowił porody rodzinne. Jakie zasady będą obowiązywać?

Szpital w Radomsku wznowił porody rodzinne. Jakie zasady będą obowiązywać? Fot. pixabay.com

Od 26 maja 2020 r. po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, w Szpitalu Powiatowym w Radomsku ponownie będą wykonywane porody rodzinne. W placówce wdrożone zostały zaostrzone procedury bezpieczeństwa.

Podczas porodów rodzinnych w okresie zagrożenia epidemicznego SARS-Cov-2 będą obowiązywać poniższe procedury bezpieczeństwa:

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.

2. W dniu porodu osoba towarzysząca musi być zdrowa, nie objęta kwarantanną oraz izolacją, bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19.

3. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem kobieta rodząca oraz osoba towarzysząca proszeni są o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów z osobami obcymi przez okres min. 7 dni.

4. Osoba towarzysząca jeśli posiada aktualny wynik testu PCR w kierunku COViD-19, z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 3 dni przed porodem winna go okazać personelowi placówki.

5. Decyzja o możliwości porodu rodzinnego podejmowana jest przez lekarza / położną Izby Przyjęć, po analizie ankiety epidemiologicznej oraz po wstępnym badaniu Pacjentki.

6. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj.: jest zobowiązana do wypełnienia formularza ankiety epidemiologicznej, poddania się pomiarowi temp. ciała, stosowania się do innych ustalonych w podmiocie zasad epidemiologicznych. W przypadku nieprzestrzegania rygoru reżimu sanitarnego personel medyczny Szpitala może prosić osobę towarzyszącą o opuszczenie Szpitala.

7. Osoba towarzyszącą na terenie Szpitala oraz Bloku Porodowego zobowiązana jest do noszenia maski medycznej, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego dystansu wobec osób opiekujących się rodzącą.

8. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego.

9. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania czystej odzieży na zmianę (domowe ubrania typu sportowego, klapki / obuwie sportowe). Przed wejściem do Bloku Porodowego należy zmienić odzież.

10. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania poleceń personelu medycznego. Nie może opuszczać wskazanej sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych, np. znieczulenie zewnątrzoponowe, poród zabiegowy, itp., osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu. Związane jest to z koniecznością przebywania w sali porodowej odpowiedniej ze względów epidemiologicznych ilości osób. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia Szpitala.

11. Po okresie około 2 godz. po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem „skóra do skóry”, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia Bloku Porodowego oraz budynku Szpitala.

12. Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej podczas cięcia cesarskiego.

13. Obowiązuje nadal zakaz odwiedzin Pacjentek w Szpitalu do odwołania.

14. Szpital Powiatowy w Radomsku biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii a także perinatologii.

- Pracujemy bezpiecznie w standardach stworzonych na czas epidemii SARS-Cov-2. Bardzo prosimy o przestrzeganie procedur oraz uszanowanie naszych decyzji. Wierzymy, że odpowiedzialna obecność osoby bliskiej podczas porodu zapewni wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa oraz zmniejszy stres związany z porodem. Prosimy Państwa o wyrozumiałość, uczciwość i poszanowanie zasad obowiązujących w szpitalu. Wszystkie powyższe procedury są stosowane w trosce o Państwa bezpieczeństwo – czytamy w komunikacie dyrekcji Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko porody rodzinne wznowienie porodów rodzinnych radomsko porody rodzinne
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE