Radomsko, Łódzkie 17.0o Czwartek, 22 Sierpnia 2019

Szpital w Radomsku bezpieczny dla pacjentów

Powiat
Beata Januszewska

Uchybienia, jakie stwierdziła podczas kontroli straż pożarna, którą przeprowadzono w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w gruncie rzeczy nie stwarza zagrożenia utraty zdrowia bądź życia pacjentów w nim przebywających. Temat bezpieczeństwa szpitala był jednym z głównych, jakie były poruszane na wtorkowej komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starostwie Powiatowym. Nie wszyscy radni byli co do tej tezy przekonani.

Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego, która miała miejsce we wtorek (29 stycznia) w Starostwie Powiatowym w Radomsku dotyczyła sprawozdań z prowadzonych działań w zakresie bezpieczeństwa za rok ubiegły takich instytucji, jak Komenda Powiatowa Policji w Radomsku oraz Powiatowa Państwowa Straż Pożarna. Jak również sprawozdania z funkcjonowania systemu bezpieczeństwa PPOŻ w Szpitalu Powiatowym w Radomsku i stanu bezpieczeństwa tej placówki, który to temat wzbudził największe zainteresowanie radnych. Tym samym rozgorzała dyskusja nad działaniem szpitala w kwestii bezpieczeństwa.

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez straż pożarną na terenie szpitala w Radomsku stwierdzono siedem uchybień. W szczegółach dotyczą one niesłyszalnego na parterze dźwiękowego systemu ostrzegawczego, usunięcia z korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na I piętrze (OIOM) drewnianych szaf. Dokonanie szeregu napraw urządzeń, jak uszkodzone samowyzwalacze drzwi przeciwpożarowych, które w razie pożaru powinny odciąć dopływ ognia do miejsc ewakuacji, czyli klatki schodowej. Poza tym na szpital nałożono dokonanie szeregu przeglądów stanu technicznych systemów oddymiania klatek schodowych oraz holu głównego na parterze, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, systemu wentylacji mechanicznej, półstałego urządzenia gaśniczego w serwerowni. Na usunięcie wszystkich uchybień szpital otrzymał stosowne terminy wykonania, w większości mają one zostać wykonane do 30 czerwca br. Jedynie z uwagi na konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych przez szpital na naprawę instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, termin wykonania jest dłuższy, bo do 30 listopada br.

Obecny na komisji komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Mariusz Wojcieszko zapewniał, iż pomimo stwierdzenia tych uchybień życie i zdrowie pacjentów szpitala nie jest zagrożone. W innym przypadku braki czy niesprawne urządzenia nie zostałyby uznane za uchybienia, a za nieprawidłowości, których napraw należałoby wykonać natychmiast.

- Nie ma podstaw do tego by uznać budynek szpitala za zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. Wyznaczenie terminów wprowadzenia napraw jest zawsze przez strażaków podparte głęboką analizą. Stąd też terminy wykonania napraw, co do których szpital w Radomsku jest zobowiązany jest dłuższy. Straż wyznaczając terminy po części bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo, jednak ta w głównej mierze ciąży nad zarządcą obiektu
- mówił podczas komisji Mariusz Wojcieszko.

Radny Prawa i Sprawiedliwości, Szymon Zyberyng miał co do tej tezy wiele zastrzeżeń. Złożył również wniosek o udostępnienie przez szpital wszystkich i pełnych wyników kontroli przeprowadzanych na terenie placówki. Te, które zostały przedstawione na komisji były dla radnego skrótowe i stanowiły jedynie streszczenie problemu.

- Kwestia bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów jest dla mnie bardzo ważna, stąd moje wnikliwe pytania szczególnie do pana komendanta i dyrektora szpitala. Będę oczekiwał dokumentów dotyczących przede wszystkim umowy na założenie systemu przeciwpożarowego, serwisowanie tego systemu, żebyśmy mieli pełną jasność kto serwisował, jakie czynności były wykonywane. A przede wszystkim jakie pieniądze były płacone, bo przecież musimy pamiętać, że są to nasze publiczne pieniądze. Dlatego radni PiS zostali wybrani przez mieszkańców powiatu, aby każda złotówka była wydawana gospodarnie i żebyśmy mogli sprawdzać, jak zarząd powiatu wydaje te pieniądze, w tym wypadku dyrekcja szpitala
- komentował sprawę tuż po komisji radny Szymon Zyberyng.

Odniósł się również do treści sprawozdania zaprezentowanego przez dyrektora szpitala, Piotra Kagankiewicza, tłumacząc w ten sposób swój wniosek o pełną decyzję straży pożarnej.

- Byłem zaskoczony, gdy otrzymałem pismo od dyrektora szpitala, w którym wspomina o tym, że była wydana decyzja komendanta straży w Radomsku, a ta decyzja nie została załączona. Dyrektor zrobił nam skrót, recenzję tej decyzji, stąd też mój wniosek
- dodał Szymon Zyberyng.

Poza tym komendant Powiatowy Policji w Radomsku, Piotr Nowicki dokonał analizy pracy KPP w Radomsku w 2017 roku. Na terenie całego powiatu radomszczańskiego policjanci przeprowadzili 16 013 interwencji zgłoszonych służbie dyżurnej. Natomiast od stycznia do czerwca 2018 roku odnotowano 749 zdarzeń drogowych (w tym 102 wypadki), w których zginęło 6 osób a 132 zostały ranne. W stosunku do tego samego okresu roku 2017 nastąpił wzrost ilości wypadków o 10,8 %, wzrost ilości zabitych o 300 %, wzrost ilości rannych o 6,4 % oraz spadek ilości kolizji o 9,7% i spadek ogólnej liczby zdarzeń drogowych o 7,4 %. Bardzo dużo jest też przestępstw na tle oszustw internetowych. Wzrosły również przestępstwa narkotykowe, w 2017 było ich 86, a w 2018 już 125. Przechwyconych zostało 23 kg narkotyków, w tym 20 sztuk konopi. W 2018 roku ujawnionych zostało 67 czynów karalnych. W sumie policja odnotowała 16 tys. wykroczeń. Z roku na rok komenda policji w Radomsku poprawia swoje wyniki, obecnie znajduje się na trzecim miejscu z całego województwa łódzkiego pod względem wykrywalności przestępstw.

Z przedstawionego przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku sprawozdania wynika, że ogółem w 2017 roku przeprowadzono 2 872 spraw karnych, od 2016 roku jest to wzrost o 174 sprawy. W zdecydowanej mierze przeważały zdarzenia z udziałem nietrzeźwych kierujących. Zwiększeniu uległa też ilość spraw dotyczących pedofilii. W 2016 było ich 8, a już w 2017 roku spraw tego typu było 13. Zdecydowanie spadła ilość rannych pieszych z 53 na 35 osób oraz zabitych pieszych z 10 na 4 osoby.

Komendant Powiatowy PSP w Radomsku przedstawił stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W 2017 roku PSP odnotowało ogółem 1 600 zdarzeń, z czego 25% stanowiły pożary, a 75% zdarzenia miejscowe. Zdecydowanie najwięcej pożarów wydarzyło się w miesiącach marzec oraz sierpień. Ze sprawozdania wynika, że 50% wszystkich pożarów to głównie podpalenia traw. Odnotowano 3 śmiertelne wypadki w pożarach oraz 7 osób poszkodowanych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku przedstawił ocenę bezpieczeństwa sanitarnego. 1 798 – tyle ogółem przeprowadzono kontroli w 2017 roku, w tym nałożono 36 mandatów oraz 2 kary pieniężne. W 2017 roku zarejestrowano 11 117 zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia, na terenie całego powiatu. W tym zarejestrowano 48 przypadków rozpoznanej gruźlicy.

komentarze