Szpital pozyskał sprzęt do neuromonitoringu

Szpital pozyskał sprzęt do neuromonitoringu Fot. Szpital Powiatowy w Radomsku

Dzisiaj w Szpitalu Powiatowym w Radomsku przeprowadzono pierwszą operację z wykorzystaniem aparatury do neuromonitoringu.

Zabiegi chirurgiczne w obrębie tarczycy należą do trudnych operacji ze względu na bliskość gruczołu względem nerwów krtaniowych i strun głosowych. Są one czułe na każdy ruch w swoim otoczeniu, stąd duże zagrożenie utratą głosu lub zmianą jego barwy. Nie każdy szpital posiada aparaturę neuromonitoringu do wykonania takiego zabiegu - radomszczańska placówka tak.

29 stycznia odbyła się pierwsza operacja z wykorzystaniem tego urządzenia. Neuromonitoring sprawia, że zabiegi te są o wiele bezpieczniejsze dla pacjenta. Projekt pn. "Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Radomsku", współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.02.00-10-0009/17 z dn. 28.06.2017 r.

Info: Szpital Powiatowy w Radomsku

Więcej o:
neuromontoring dofinansowanie operacja szpital powiatowy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE