Radomsko, Łódzkie 6.0o Niedziela, 8 Grudnia 2019

Szpital Powiatowy w Radomsku poszukuje wicedyrektora

Powiat
Jacek Paszewski

Starostwo Powiatowe w Radomsku, kilka dni temu ogłosiło konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Wymagania jakie stawiane są przed nowym wicedyrektorem to tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny oraz 8 lat pracy w zawodzie.

Oferty należy składać do 30 września w zamkniętych kopertach, pod adresem: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko lub osobiście w Kancelarii Szpitala do godz. 14.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Szczegóły w załączniku poniżej.

ZAŁĄCZONE PLIKI

OGŁOSZENIE Z-CA DYREKTORAPOBIERZ PLIK

komentarze