Szpital Powiatowy w Radomsku: 49 osób zakażonych COVID-19. Łóżka szybko się zapełniają

Szpital Powiatowy w Radomsku: 49 osób zakażonych COVID-19. Łóżka szybko się zapełniają

W Szpitalu Powiatowym w Radomsku przebywa obecnie (stan na 7.10.2020 r.) 49 osób z podejrzeniem lub aktywnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Od początku pandemii wirusem zakażonych było również 39 przedstawicieli personelu medycznego.

- Na dzień 7 października 2020 roku, 39 pacjentów hospitalizowanych w naszej placówce posiada nadal wynik dodatni. Jeden pacjent oczekuje na wynik przeprowadzonego badania, a 9 posiada wynik ujemny, jednak ze względu na towarzyszące choroby nadal wymagają hospitalizacji oraz leczenia w warunkach szpitalnych. W przypadku personelu medycznego zgodnie z posiadanymi danymi wynik dodatni posiadało 39 osób, wśród, której najliczniejsza grupę stanowił personel pielęgniarski, lekarski a także personel obsługi – wyjaśnia Przemysław Drozdek, kierownik Kancelarii Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Przemysław Drozdek przyznaje, że w ostatnim czasie w powiecie radomszczańskim – podobnie jak w całym kraju, odnotowano znaczny wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Jak jednak podkreśla, wszystkie oddziały obecnie funkcjonują.

Od 1 października 2020 r. – decyzją Wojewody Łódzkiego, oddziałami przeznaczonymi do hospitalizacji i leczenia pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem są: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Oddział Chorób Płuc.

- Wszystkie pozostałe oddziały szpitalne pracują normalnie. Żaden z oddziałów nie zaprzestał swojej działalności. W przypadku oddziałów, na których odbywa się hospitalizacja pacjentów z Covid-19, na dzień dzisiejszy oddziały posiadają pełne obłożenie. Systematycznie wypisywani są pacjenci, którzy po leczeniu otrzymali wyniki ujemne. Niestety, wolne łóżka w tych oddziałach są bardzo szybko zajmowane przez osoby wymagające hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem – wyjaśnia Przemysław Drozdek.

Jakie procedury związane z koronawirusem są stosowane w Szpitalu Powiatowym w Radomsku?

Zgodnie z zaleceniem w ramach Szpitala Powiatowego w Radomsku opracowano i wprowadzono procedurę akredytacyjną pod nazwą „Procedura wejścia do szpitala” z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

- Jednostka nasza pragnie wskazać, iż dostęp do wszystkich oddziałów szpitalnych został rygorystycznie zaostrzony i ograniczony. Przed każdym z oddziałów szpitalnych zostały wydzielone Strefy Pobytu Dziennego, które stanowią swoistą barierę przed wejściem na docelowy oddział szpitalny. W strefach tych zamontowano pojemniki wraz ze środkami dezynfekcyjnymi oraz informacjami o konieczności dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z oddziału szpitalnego. Utrzymano nadal zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w szpitalu – mówi Przemysław Drozdek.

- Dodatkowe pojemniki na środki dezynfekcyjne ustawiono także przy wejściu do szpitala a także w holu głównym placówki. Każda z osób wchodząca na teren placówki zobligowana jest do założenia maseczki zakrywającej usta i nos. Informacja w powyższym zakresie została zamieszczona na tablicy ustawionej przed wejściem głównym do placówki oraz wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dodatkowo zobowiązano pracowników punktu informacyjnego do przekazywania ogłoszenia za pomocą megafonu szpitalnego komunikatu o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od osób oczekujących w poradni specjalistycznej (min. 1,5 m), dezynfekcji rąk a także zakładania maseczek ochronnych na terenie całej placówki - dodaje.

Każda osoba wchodząca na teren poradni specjalistycznej zobligowana jest do przejścia przez śluzę, w której dokonywany jest automatyczny pomiar temperatury a także dezynfekcja rąk.

Szpital Powiatowy w Radomsku podjął również działania organizacyjno-techniczne mające na celu wyeliminowanie poprzez wydzielenie na terenie poradni specjalistycznej bezpiecznych stref dla pacjentów, oznaczonych w sposób graficzny (miejsc siedzących) z których można skorzystać w czasie oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty. Przeniesiono także punkt pobrań, celem zmniejszenia ilości osób przebywających na terenie poradni specjalistycznych.

Zgodnie z przyjętymi procedurami epidemiologicznymi w każdym oddziale szpitalnym wyznaczono miejsca izolacyjne dla osób z podejrzeniem COVID-19. Personel medyczny opuszcza wskazane oddziały wyłącznie w celach służbowych z zachowaniem zasad epidemiologicznych.

- Każda osoba wchodząca do SOR przechodzi wstępny triage ze szczególnym uwzględnieniem wstępnej oceny stanu zdrowia, istotnych informacji epidemiologicznych w tym ewentualnych kontaktów z osobami zakażonymi, osób przebywających w kwarantannie, powodu wizyty, możliwości transmisji wirusa ze stref czerwonych lub żółtych oraz pomiaru temperatury ciała. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 pacjenci przekierowywani są do dalszej oceny i ewentualnej diagnostyki w ramach Izby Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego lub też wyznaczonej strefy czerwonej SOR – tłumaczy Przemysław Drozdek.

Wprowadzono także zaostrzone środki dla osób korzystających z pomocy nocnej i świątecznej opieki medycznej poprzez wzmożony wywiad epidemiologiczny dokonywany drogą telefoniczną przed wejściem do placówki.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko koronawirus
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE