Radomsko, Łódzkie 20.4o Sobota, 25 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja reklama

Szpital otrzymał dotację na SOR

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania trafi do Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Projekt szpitala pn."Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Radomsku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, zostanie dofinansowany ze środków unijnych. To prawie 214 200, 00 zł na zakup aparatury medycznej na SOR.

- Realizacja projektu wpisuje się w cele osi priorytetowej, przyczyni się do zachowania zasady „złotej godziny” oraz wpłynie na wypełnienie „białych plam” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sposób adekwatny do zagrożeń charakteryzujących różne obszary kraju oraz zapewniający niezbędną opiekę medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu - czytamy na stronie Szpitala Powiatowego w Radomsku.

komentarze