Szpital i „Pro Familia” w Radomsku na plusie

Szpital i „Pro Familia” w Radomsku na plusie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Finanse Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz SP ZOZ „Pro Familia”, a także podział środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych to główne zagadnienia poruszane podczas Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała we wtorek, 29 marca.

Radni zapoznali się ze wstępną informacją dotyczącą bieżącej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pro Familia” i Szpitala Powiatowego za 2021 rok oraz ich wyników finansowych w pierwszych miesiącach 2022 r. Obie placówki w minionym roku wykazują zysk netto.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2022 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi: 2 297 190 zł, w tym: na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 963 840 zł, a na realizację zadań bieżących z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 1 333 350 zł.

Wśród zadań związanych z rehabilitacją zawodową (kwota 240 000 00 zł) pieniądze rozdzielone mają zostać m.in. na:

 • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy - 15 000 zł;
 • udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 100 000 zł;
 • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 100 000 zł;
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy - 5 000 zł;
 • finansowanie szkoleń - 10 000,00 zł;
 • zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę - 10 000 zł

Podział kwoty 1 093 350 zł przeznaczonej na rehabilitację społeczną:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 222 000 zł;
 • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 52 560 zł;
 • dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane na zlecenie powiatu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe - 40 000 zł;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych, w tym: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - 15 000 zł, dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 388 790 zł;
 • dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych: architektonicznych - 260 000 zł, technicznych - 100 000 zł, barier w komunikowaniu się - 15 000 zł.
Więcej o:
radomsko szpital radomsko pro familia radomsko starostwo radomsko komisja zdrowia wynik finansowy pfron
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE