Radomsko, Łódzkie 20.8o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

Szpital gotowy na przejęcie ratownictwa medycznego

Miasto
Jacek Paszewski

Od 1 kwietnia radomszczański szpital przejmuje ratownictwo medyczne. Zastąpii duńską firmę Falck, która od kilku lat zajmowała się ratownictwem medycznym w Radomsku i w okolicach.

Wszystko wskazuje na to, że lecznica jest w pełni na to przygotowana. Szpital Powiatowy w Radomsku, przeprowadził rekrutacje personelu medycznego dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego. Dla celów realizacji zadań w zespołach ratownictwa medycznego pozyskał 74 ratowników medycznych (znaczna część osób została pozyskana w toku postępowania konkursowego oraz rozmów kwalifikacyjnych). Ze wskazanej grupy ratowników medycznych 17 jest pracownikami SOR. Rekrutacja na ich miejsce jest planowana w okresie luty- marzec 2019 roku.

Lecznica pozyskała także 10 lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy zabezpieczą funkcjonowanie zespołów specjalistycznych na terenie powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego.

Aktualnie trwa zawieranie umów z jednostkami, w których będą stacjonować zespoły ratownictwa medycznego tj.

Radomsko - zespół „P” i „S” - lokalizacja teren Szpitala Powiatowego w Radomsku, ul. Jagiellońska 36

Pajęczno - zespół „P” i „ S” - stacjonowanie zespołów przy szpitalu w Pajęcznie ul. 1 Maja 13/15

Działoszyn - zespół „P” 12 godzinny - lokalizacja w miejscowości Działoszyn przy ulicy Piłsudskiego 21B

Żylno - zespół „P” - Żytno ul. Traktorowa 2

Przedbórz - zespół „P” - miejsce stacjonowania ul. Częstochowska w budynku SPZOZ na Częstochowskiej 25

Szpital posiada 2 ambulanse medyczne, przygotowane do realizacji tych zadań. To Ambulans marki Fiat Ducato zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w 2016 roku, kolejny VW Craffter zakupiony w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu szpitala i dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Kolejne 5 ambulansów z pełnym wyposażeniem zostało przekazanych w dniu 14 lutego, Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku. Zostały one zakupione w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Całkowity koszt umowy to 3 495 953, 65 brutto.

Placówka jest na etapie dostosowywania systemu radiowego do aktualnych wymagań Systemu Wspomagania Dowodzenia - niezbędnego w zakresie łączności z dyspozytornią medyczną WSRM. Ambulanse medyczne zostały wyposażone w moduły systemu SWD, trwa procedura dostarczania radiotelefonów przenośnych oraz wymiana radiostacji analogowej będącą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na cyfrowy radiotelefon stacjonarny.

Ratownictwo medyczne będzie funkcjonować w zakresie zawartej umowy z NFZ na realizacje usług w zakresie ratownictwa medycznego oraz umowy konsorcjum z dnia 20.09.20 18 roku pomiędzy WSRM w Łodzi a 11 szpitalami z terenu województwa łódzkiego, w tym Szpitala Powiatowego w Radomsku.

komentarze