Szkolenie dla bezrobotnych

"Społecznie znaczy ekonomicznie - kontynuacja" - spotkanie dotyczące tego właśnie projektu odbędzie się w poniedziałek 2 kwietnia o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

"Społecznie znaczy ekonomicznie - kontynuacja" - spotkanie dotyczące tego właśnie projektu odbędzie się w poniedziałek 2 kwietnia o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Adresowane jest ono do osób bezrobotnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Realizacja projektu odbyła się dzięki Instytutowi Europejskiemu w Łodzi. Spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie –kontynuacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest kolejnym już spotkaniem przeznaczonym dla osób niezatrudnionych.


Poprzednie spotkanie dotyczyło zaś zakładania "spółdzielni socjalnych". W poniedziałek prowadzący wyjaśnią, na czym polega idea ekonomii społecznej i jak wykorzystać przeznaczone na nią dotacje.


Projekt przewiduje także pomoc w formie doradztwa indywidualnego i grupowego, usług prawnych, marketingowych, księgowych oraz usług wspierających sieć Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej. Starostwo Powiatowe w Radomsku zaprasza wszystkie osoby bezrobotne, przedstawicieli organizacji pozarządowych a także tych, którzy chcą skorzystać z darmowych szkoleń i konsultacji.

 

Szkolenia będą obejmować następujące tematy:

- Trening interpersonalny z elementami coachingu

- Zakładanie działalności gospodarczej

- Prawne i formalne aspekty działalności gospodarczej w ramach ES

- Pozyskiwanie funduszy z UE w tym polityki horyzontalne

- Tworzenie, promocja rozwój partnerstw lokalnych

- Rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej

- Liderki lokalne

- Pozyskiwanie sponsora

- Gender mainstreaming

- Dofinansowanie lokalne

- Tworzenie biznes planów

- Obsługa komputera

 

Program spotkania:

1. Przedstawienie założeń projektu:

- promocja ekonomii społecznej (ES)

- szkolenia z zakresu ES dla osób fizycznych m.in. bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, pracowników instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych;

- doradztwo otwarte indywidualne i grupowe;

- usługi prawne, marketingowe i księgowe – konkurs na plan rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej.

2. Planowanie modelu współpracy sieciowej w ramach Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej.

3. Opis działań na rzecz realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

4. Wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację w danym regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.).

5. Budowa partnerstw oraz działanie na rzecz wzmacniania istniejących partnerstw i innych form współpracy w regionie .

6. Zachęcanie do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez EFS.

 

Więcej o:
starostwo starostwo powiatowe radomsko projekt spotkanie bezrobotni
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE