Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach. Ruszyły nabory

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach. Ruszyły nabory Fot. pixabay.com

Oddziały Wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień. Wsparcie farmaceutów zwiększy możliwości zaszczepienia Polaków i osiągnięcie odporności populacyjnej przeciwko COVID-19. Aplikacje można złożyć elektronicznie.

Do już działających punktów szczepień m.in. w szpitalach, poradniach POZ i w obiektach sportowych dołączają apteki. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia od 15 czerwca rozpoczęły przyjmowanie wniosków od aptek do Narodowego Programu Szczepień.

Kto może się zgłosić? Kwalifikację do programu otrzymają apteki ogólnodostępne, zgodnie z prawem farmaceutycznym. Apteka musi mieć aktywny status w Rejestrze Aptek.
Ponadto:
a. jest podłączona do Systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), oraz zadeklaruje używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji;
b. spełnia wszystkie wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniach w sprawach wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki oraz szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki;
c. prześle formularz zgłoszeniowy do programu łącznie z załącznikami.

Wymagania, które musi spełniać punkt szczepień w aptece
Do zaszczepienia w aptece niezbędne jest e-skierowanie. Na szczepienie przez farmaceutę będzie można zarejestrować się przez elektroniczny system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, telefonicznie lub w samym aptecznym punkcie szczepień. Do szczepienia kwalifikuje i podaje szczepionkę farmaceuta, który posiada uprawnienia do kwalifikacji lub do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.
Apteka musi prowadzić dokumentację medyczną ze zrealizowanych szczepień i stosować się do zasad dystrybucji i przechowywania szczepionek.

Jak wygląda nabór wniosków od aptek?
Aby przystąpić do Narodowego Programu Szczepień, apteka przesyła elektroniczne oświadczenie do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Aplikacje przyjmowane są przez elektroniczną skrzynkę ePUAP. Oświadczenie musi być podpisane (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). Wnioski niepodpisane zostaną odrzucone. Do wniosku należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, jako arkusz kalkulacyjny, który będzie można edytować. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni.

Wynagrodzenie za szczepienia w aptekach
Za każde szczepienie przeciwko COVID-19 apteka otrzyma 61,24 zł. Szczepienie uznaje się za wykonane po wypełnieniu karty szczepienia przez apteczny punkt szczepień. Szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne.

Więcej o:
NFZ szczepienia covid-19 szczepienia w aptekach
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE