Szczepienia dla seniorów. Prezydent ogłosił konkurs

Szczepienia dla seniorów. Prezydent ogłosił konkurs Fot. pixabay.com

Prezydent Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia” w 2020 roku. Ze szczepień będzie mogło skorzystać co najmniej 400 osób.

Przeprowadzeniem szczepień zajmie się podmiot, który zostanie wyłoniony w ogłoszonym konkursie. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Po rozstrzygnięciu konkursu Prezydent Miasta Radomska podpisze umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym oferentem/oferentami.

Treść zarządzenia oraz formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń/Ogłoszenia i komunikaty. Termin składania ofert na wybór realizatora programu upływa z dniem 13 lipca 2020 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM).

Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej pod numerem telefonu - 44 685 45 32.

Więcej o:
radomsko urząd miasta w radomsku seniorzy szczepienia konkurs
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE