Szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców Radomska. Prezydent wydał zarządzenie

Szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców Radomska. Prezydent wydał zarządzenie

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wydał zarządzenie dotyczące szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Radomska na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

Treść zarządzania:

Zarządzenie Nr 65/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 25 marca 2020r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Radomska na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 Na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony mieszkańców Miasta Radomska w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem  zakażenia wirusem SARS CoV-2 określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Radomska.
§ 2. 1. Wprowadza się „Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Radomska w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Radomska w sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2
1. Ustala się następujące formy pomocy dla mieszkańców Miasta Radomska w związku z sytuacją kryzysową związaną z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2:
1.1.       Pomoc psychologiczna – poprzez kontakt telefoniczny w sytuacjach załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją występujących na skutek poddania kwarantannie, a także w przypadku straty członka rodziny lub osoby bliskiej.
1.2.       Pomoc w uzyskaniu i dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza – dla osób przebywających w kwarantannie domowej.
1.3.       Pomoc w postaci uzyskania i dostarczenia materiałów higienicznych – dla osób przebywających w kwarantannie domowej.

1. Ponadto nakazuje się jednostkom podległym Prezydentowi Miasta Radomsko przekazywanie mieszkańcom Miasta Radomsko informacji o możliwości ubiegania się o pomoc w postaci gorącego posiłku lub w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych na zasadach wynikających z art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1507).
2. Wnioski o udzielenie pomocy można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w formie telefonicznej pod numery telefonu 44 683-28-85, 44 683-28-55 codziennie  do godziny 15.30 lub na telefon komórkowy właściwego pracownika socjalnego  (wykaz na stronie MOPS) do godziny 19.00 bądź poprzez adres e-mail: mops@mops-radomsko.pl.
3. Weryfikacja uprawnień oraz realizacja wniosków o przyznanie pomocy o której powyżej następować będzie w kolejności ich wpływu w terminie do 2 dni roboczych.

Prezydent Radomska
Jarosław Ferenc

Więcej o:
koronawirus koronawirus radomsko wsparcie dla mieszkańców prezydent radomska zarządzenie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE