Szansa na trzeźwość

Szansa na trzeźwość

Nadużywanie alkoholu sprzyja utrwalaniu się bezrobocia, wzrostu przemocy, przestępczości, naruszeniu prawa i porządku publicznego, naruszeniu prawa przez nietrzeźwych kierowców, naruszenie prawa związane z obrotem alkoholem poprzez sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym. O skutkach nadużywania alkoholu można by w tym miejscu pisać w nieskończoność.

Wychodząc naprzeciw problemowi Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku przyłączyli się do Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, który w tym roku przypada 10 kwietnia. Klub „Szansa” właśnie w tym dniu od kilku lat organizuje „Dzień otwarty". Dzień ten jest okazją, aby mówić o problemach alkoholowych oraz informować o możliwościach wyjścia z tego zgubnego nałogu. Pokazać jak żyć w abstynencji.

W siedzibie „Szansy” mieszczącej się przy ul. Jagiellońskiej 16 dyżurowali specjaliści terapii uzależnień czy psycholog. Oprócz możliwości zapoznania się  z ofertą pomocową Klubu, można było uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu, otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych. W ciągu dyżuru, który trwał w godz. 10.00 z porad skorzystali mieszkańcy Radomska.

- Dzień Trzeźwości to również okazja do zaprezentowania działalności naszego stowarzyszenia, jak i też zwrócenia uwago na problemy wzrostu spożycia alkoholu i zagrożeń z tego wynikających. To także doskonała okazja do promocji zdrowych form spędzania wolnego czasu,  jako działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych zarazem. Liczę, że ten dzień stanie się ważnym elementem promocji ruchu abstynenckiego i propagowania życia w trzeźwości – mówi Anna Kopeć, prezes Klubu „Szansa”.

W Klubie działa specjalny telefon zaufania 44 683 20 81, pod którym można uzyskać wsparcie dla tych, którzy dotknięci są trudnymi, osobistymi problemami wywołanymi przez picie nałogowe alkoholu.

Więcej o:
szansa klub szansa mkrpa mkrpa radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE