Sytuacja seniorów w trakcie pandemii

Sytuacja seniorów w trakcie pandemii Fot. pixabay.com

Trzynaste emerytury, waloryzacja świadczeń, dodatkowe środki dla domów pomocy społecznej oraz program Wspieraj Seniora – to niektóre z działań, o jakich przypomniało MRiPS w informacji na temat zabezpieczenia potrzeb społecznych osób starszych w trakcie pandemii koronawirusa.

Komisja Polityki Senioralnej we wtorek wysłuchała informacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na temat sytuacji seniorów w trakcie pandemii. Informację tę przedstawiła dyrektor departamentu polityki senioralnej MRiPS Lidia Ułanowska.

Przypomniała, że w 2020 r. seniorzy otrzymali tzw. trzynastą emeryturę w kwocie 1200 zł brutto, natomiast w 2021 r. będzie to 1250,88 zł brutto. Koszt wypłaty trzynastej emerytury w 2020 r. dla 9,8 mln seniorów wyniósł ok. 11,7 mld zł. W 2021 r. będzie to 12,2 mld zł.

W 2021 r. większość emerytów i rencistów otrzyma również tzw. czternastą emeryturę. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto – czternasta emerytura - przyznawana będzie w wysokości najniższej emerytury. W przypadku świadczeniobiorców pobierających świadczenie w wysokości wyższej niż 2900 zł, stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto. Koszt wypłaty czternastej emerytury w 2021 r. szacowany jest na 10,7 mld zł.

Ułanowska przypomniała, że w 2020 r. najniższe świadczenia emerytalno-rentowe zostały podwyższone o 9,09 proc. Najniższa emerytura wzrosła o 100 zł, z kwoty 1100 zł do kwoty 1200 zł. Minimalna podwyżka świadczeń w wyniku gwarantowanej kwoty waloryzacji (70 zł) objęła ok. 5,1 mln świadczeń. Całkowity koszt waloryzacji emerytur, rent i innych świadczeń z systemu powszechnego wyniósł ok. 9,2 mld zł.

Zwróciła uwagę, że podczas pandemii szczególnego wsparcia potrzebowały osoby przebywające w domach pomocy społecznej, a także seniorzy, którzy pozostawali w domach, aby uniknąć zakażenia SARS-CoV-2. Poinformowała, że w 2020 r. z rezerw celowych budżetu państwa 866 domom pomocy społecznej opieki przekazane zostały środki w łącznej wysokości 137 mln zł. Ponadto placówki otrzymały wsparcie ze środków unijnych w kwocie 289 mln zł.

- Te ruchy spowodowały, że dziś możemy śmiało powiedzieć, że sytuacja w placówkach stacjonarnych jest opanowana, bezpieczna – oceniła Ułanowska.

Przypomniała, że wprowadzone zostały także specjalne regulacje dotyczące m.in. rotacyjnego czasu pracy pracowników DPS i zmiany sposobu wyliczania średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. Pracownicy DPS-ów byli szczepieni w ramach etapu „0”, końca dobiegają również szczepienia seniorów w DPS-ach.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów został opracowany Program „Wspieraj Seniora”, realizowany od października 2020 r. Samorządom na jego realizację przekazano ok. 70 mln zł. Program został przedłużony na I kwartał 2021 r. Na realizację programu na okres od 1 stycznia do 31 marca zostały przeznaczone środki w wysokości 50 mln zł.

Ułanowska przypomniała również m.in. o realizacji w 2020 r. – mimo pandemii – takich programów jak "Senior plus” oraz Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

(PAP)

Więcej o:
seniorzy pandemia koronawirus
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE