Sytuacja finansowa szpitala oraz środki PFRON dla osób niepełnosprawnych

Sytuacja finansowa szpitala oraz środki PFRON dla osób niepełnosprawnych Fot. Starostwo Powiatowe

Zmieniła się sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego w Radomsku. W tym rok placówka powinna zanotować zysk – to jedna z ważniejszych informacji przekazanych radnym na Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, jaka zebrała się we wtorek, 22 października. Oprócz tego, radni dowiedzieli się, że środki przekazywane z PFRON do PCPR są niewystarczające wobec potrzeb osób niepełnosprawnych.

Radni wysłuchali szczegółowych informacji na temat wykorzystania na terenie powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku. Jak się okazuje środki przekazywane z PFRON do PCPR są niewystarczające wobec potrzeb osób niepełnosprawnych, sumaryczna kwota wynikająca ze składanych wniosków przekracza 1,6 mln złotych, zaś do rozdysponowania na dofinansowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych Centrum otrzymuje jedynie ponad 600 tys. zł.

Radni analizowali także szczegółowy raport na temat trudnej sytuacją w jakiej znalazły się szpitale powiatowe i miejskie w całej Polsce. Natomiast, jak wynika z informacji dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku w stosunku do stanu sprzed kilku miesięcy, sytuacja finansowa radomszczańskiej placówki poprawiła się, a z wyliczeń wynika, że pod koniec roku szpital powinien zanotować zysk.

Więcej o:
pfron radomsko szpital radomsko sytuacja finansowa szpitala w radomsku pfron pcpr radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE