Sytuacja epidemiologiczna w powiecie radomszczańskim

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie radomszczańskim Fot. pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował aktualne informacje dotyczące koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. W komunikacie zawarte zostały m.in. informacje na temat osób objętych kwarantanną, z podziałem na poszczególne gminy.

Stan na 10 kwietnia 2020 r. - godz. 15:00

1. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie/aktualne/ostatnia doba - 27/7/1

2. Liczba osób objętych izolacją domową (na mocy decyzji PPIS w Radomsku)
łącznie/aktualne/ostatnia doba - 20/19/ 2

3. Liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną (na mocy decyzji PPIS w Radomsku)
łącznie/aktualne/ostatnia doba - 393/160/5

4. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualne - 676/334

5. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualne/ostatnia doba - 462/105/1

6. Liczba osób przebadanych w kierunku COVID-19 na zlecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku:
Wojewódzkie Centrum Ratownictwa Medycznego - 288
Radomszczański Zespół Wyjazdowy - 297

7. Liczba wyników potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/ostatnia doba - 26/4
w tym liczba ozdrowieńców/łącznie/ostatnia doba/2/0

8. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem/ostatnia doba - 0/0

9. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba - 4/0

10. Liczba osób objętych kwarantanną – na mocy decyzji PPIS w Radomsku oraz tzw. kwarantanną graniczną z podziałem na gminy (obecnie):
Miasto Radomsko - 166
Gmina Radomsko -17
Gmina Dobryszyce -22
Gmina Gidle - 46
Gmina Gomunice -26
Gmina Kobiele Wielkie -21
Gmina Kodrąb -28
Gmina Lgota Wielka -24
Gmina Ładzice -10
Gmina Masłowice - 5
Gmina Przedbórz -34
Gmina Wielgomłyny -23
Gmina Żytno - 28
Gmina Kamieńsk - 22

SŁOWNIK POJĘĆ
kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną.

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus powiat radomszczański sanepid radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE