Sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala w Radomsku

Sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala w Radomsku Fot. Starostwo Powiatowe

Radni na komisji zdrowia i pomocy społecznej, 25 czerwca zatwierdzili raport na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala. Bilans zamknął się w kwocie 25 266 625 zł. Osiągnięty zysk ma zostać przeznaczony na zmniejszenie strat z lat ubiegłych.

Radni zaopiniowali projekty uchwał: w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Radomsku za 2018 rok oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku Szpitala za rok obrotowy 2018.

Komisja zdrowia omawiała również projekt uchwały o utworzeniu i nadaniu statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej KAMIL, która miałaby powstać w Strzałkowie dla nawet 14 dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Więcej o:
starostwo powiatowe radomsko szpital radomsko sytuacja finansowa 2018 szpitala radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE