System Informacji Przestrzennej już działa

Urząd miasta stworzył udogodnienie dla mieszkańców. System Informacji Przestrzennej powstał dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu.

Urząd miasta stworzył udogodnienie dla mieszkańców. System Informacji Przestrzennej powstał dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu.

fot. radomsko.sipgminy.pl System pozwala na pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentację rozproszonych dotychczas danych dotyczących przeznaczenia konkretnej działki. Wszystkie informacje można powziąć w jednym miejscu. W systemie umieszczone zostały m.in. dane dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego, zabytków, pomników przyrody, infrastruktury technicznej, terenów inwestycyjnych. By uzyskać informacje należy skorzystać z witryny:radomsko.sipgminy.pl

Miasto zrealizowało e-usługę dzięki dofinansowaniu z RPO województwa łódzkiego w wysokości 85% kosztów, co stanowiło 20 tys. zł. 

 

Więcej o:
sip system informacji przestrzennej dofinnasowanie rpo plan zagospodarowania przestrzennego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE