Symulacja wyborów prezydenckich w Mechaniku

W środę 29 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku każdy uczeń, niezależnie od wieku, mógł oddać głos w wyborach na urząd Prezydenta RP

W środę 29 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku każdy uczeń, niezależnie od wieku, mógł oddać głos w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Fot. Paweł Dudek


Kilka dni przed symulacją społeczność Mechanika została poinformowana o zbliżających się wyborach. Na ścianach oraz tablicach informacyjnych znalazły się plakaty z datą symulacji. W środę rano stoliki komisji oraz prawdziwą urnę wyborczą ustawiono na parterze, na korytarzu, w najczęściej uczęszczanym miejscu szkoły.

Komisję stanowili uczniowie III klasy technikum budowlanego. Wskazywali oni młodzieży miejsce do podpisu na liście wyborców oraz wydawali kartę do głosowania. Co godzinę komisja zmieniała swój skład, tak aby wielu uczniów mogło zapoznać się ze specyfiką pracy tej instytucji oraz poczuć odpowiedzialność w obliczu ważnych dla państwa spraw.

Uczniowie chętnie brali udział w wyborach. W sumie uprawnione do głosowania były 672 osoby, a frekwencja wyniosła 51,79%. Swój głos oddało 348 osób.

Akcja miała na celu zapoznanie społeczności szkolnej z procedurami związanymi z głosowaniem. Były więc wcześniej przygotowane listy ze spisem wyborców (listy uczniów poszczególnych klas), a także urna, która jest wykorzystywana podczas prawdziwych wyborów (w ZSP nr 1 znajduje się wówczas siedziba obwodowej komisji wyborczej). Z całą pewnością akcje tego typu są potrzebne - dzięki nim wzrasta świadomość młodych ludzi.

Ze względu na neutralność polityczną, wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów nie mogą być upublicznione. Szkolna symulacja to akcja edukacyjna i obywatelska, zachęcająca wyłącznie do udziału w wyborach. Zgodnie z zapisami Kodeksu Wyborczego, w szkołach zabronione jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Za agitację natomiast nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, oraz zasadach, organizacji i znaczeniu wyborów.

Wyniki szkolnej symulacji zostały jednak wysłane do ogólnopolskich koordynatorów projektu "Młodzi głosują". Po pierwszej turze prawdziwych wyborów podane zostaną zbiorcze wyniki z całej Polski (bez podziału na szkoły, które brały udział w przedsięwzięciu).

Pięć kart do głosowania zostało uznanych za nieważne, m.in. ze względu na to, że wyborca umieścił krzyżyk przy dwóch nazwiskach lub poza odpowiednim polem do głosowania. Głosy nieważne stanowiły bardzo mały, marginalny odsetek wszystkich wyjętych z urny. W prawdziwych wyborach głosów nieważnych jest stosunkowo więcej, więc wyniki symulacji w Mechaniku tym bardziej cieszą.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali nauczyciele mgr Renata Koniarska oraz mgr Paweł Dudek.

Symulacja wyborów prezydenckich była podsumowaniem projektu "Młodzi głosują", realizowanym w Mechaniku w kwietniu. Wcześniej odbyła się bowiem lekcja na temat prezydenta i wyborów (link), a także ulotkowa akcja profrekwencyjna (link). "Młodzi głosują" to ogólnopolski projekt koordynowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej o:
wybory prezydent symulacja głosowanie mechanik zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w radomsku
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE