Substancje niebezpieczne w naszej wodzie - czy filtracją można je wyeliminować?

Substancje niebezpieczne w naszej wodzie - czy filtracją można je wyeliminować?

Zanieczyszczenie wody to problem nie tylko lokalny, ale ogólnoświatowy. Coraz więcej substancji toksycznych trafia do środowiska naturalnego, mimo zmasowanych kampanii proekologicznych. Wiele z tych substancji rozpuszcza się w wodzie i przenika do wód gruntowych, głębinowych i powierzchniowych, które są źródłami wody pitnej. Czy możliwe jest pozbycie się toksyn z wody za pomocą filtracji?

[materiał partnera]

Źródła zanieczyszczeń

Najpoważniejszymi źródłami zanieczyszczeń wody jest przemysł i rolnictwo. Najwięcej substancji niebezpiecznych generuje przemysł chemiczny, metalurgiczny i hutniczy; wytwarzane przez nie ścieki zawierają głównie związki metali ciężkich. Natomiast rolnictwo to źródło skażenia wody pestycydami, nawozami sztucznymi i naturalnymi. Gospodarstwa domowe są również czynnikiem powstawania zanieczyszczeń wody. Dzieje się tak głównie za sprawą środków czystości, produkowanych na bazie detergentów. Nawet najbardziej nowoczesne oczyszczalnie ścieków nie są w stanie nadążyć z utylizacją lub neutralizacją wszystkich zanieczyszczeń.

Najczęstsze substancje niebezpieczne

Wśród wielu substancji toksycznych, najbardziej zagrażających zdrowiu, a nawet życiu człowieka, znajdują się:

  • Chlor. Jest to żółtawozielonkawy, duszący gaz, powszechnie stosowany do dezynfekcji wody. Jednak ma zasadniczą wadę – po rozpuszczeniu w wodzie tworzy nowe szkodliwe związki chemiczne, w tym również rakotwórcze. Długotrwałe korzystanie z wody chlorowanej przyczynia się do wzrostu zachorowań na nowotwory wątroby, jelita grubego i pęcherza moczowego, a skóra ulega wysuszeniu i staje się wrażliwa na podrażnienia
  • Żelazo. Jest nieodzownym składnikiem hemoglobiny, transportując tlen do tkanek organizmu. Magazynowane jest w wątrobie, śledzionie i szpiku. Niestety, nadmiar żelaza powoduje chorobę Kashin-Becka (zaburzenia stawowo-kostne) i uszkadza delikatne ścianki naczyń włosowatych
  • Mangan. W odpowiednich ilościach niezbędny, w nadmiarze przyczynia się do powstania marskości wątroby, w której jest magazynowany
  • Miedź. Jest katalizatorem hemoglobiny i niektórych enzymów, ale w nadmiarze blokuje działanie innych, ponadto uszkadza wątrobę, nerki i serce
  • Ołów. Jest metalem ciężkim, silnie toksycznym i rakotwórczym. Może wywołać ołowicę – zatrucie, które stanowi zagrożenie życia
  • Azotany i azotyny. Przyczyniają się do powstania nadciśnienia tętniczego, wad rozwojowych centralnego układu nerwowego, powodują niebezpieczną (zwłaszcza dla dzieci) sinicę, a w wyniku tworzenia nitrozamin mogą spowodować raka żołądka
  • Polichlorek winylu (PCV). Większość współczesnych instalacji hydraulicznych składa się z rur, wykonanych z PCV. Chlorek winylu, który się z niego uwalnia, jest silnie rakotwórczy.

Jak uzdatnić zanieczyszczoną wodę?

W gospodarstwach domowych, w szczególności tych z własnym ujęciem wody, jej badanie jest bezwzględnie konieczne. Od jego wyników zależy dobór i instalacja systemu uzdatniania. Zarówno badanie, jak i uzdatnianie wody może wykonać ten sam wyspecjalizowany podmiot i jest to optymalne rozwiązanie. Taką firmą jest np. granimex.com.pl

Filtracja jest dobrą, skuteczną metodą oczyszczania wody z substancji toksycznych, aczkolwiek nie zawsze jest wystarczająca; zależy to od ich zawartości. Z pewnością związki chloru, a także zanieczyszczenia typu organicznego zostaną usunięte za pomocą węgla aktywnego, który wiąże toksyny. Z kolei filtrowanie z zastosowaniem żywic jonowymiennych, regenerowanych za pomocą roztworu soli kuchennej, umożliwia usuwanie azotanów. Natomiast filtrowanie mechaniczne oczyszcza wodę z zawiesin, piasku i utlenionych związków żelaza, wytrąconych w postaci stałej.

Samo filtrowanie może nie wystarczyć w przypadku nadmiernego zażelazienia wody i wysokiego stopnia jej twardości. Wówczas potrzebne jest zredukowanie stężenia żelaza i manganu w postaci rozpuszczonych w wodzie związków. 

Zmiękczanie wody polega na redukcji węglanu wapnia w wodzie, co zapobiega osadzaniu się kamienia na elementach grzejnych urządzeń AGD. Jeżeli woda zawiera powyżej 500 mg jonów wapnia na litr, jest bardzo twarda. Zawartość pomiędzy 300 a 500 mg na litr wskazuje na wodę twardą. Zmiękczanie polega na wymianie jonów wapnia i magnezu z użyciem złóż żywicowych, przyciągających jony dodatnie. Przed zmiękczaniem należy wodę odżelazić, ponieważ żelazo wpływa destrukcyjnie na żywicę w złożu zmiękczającym.

W niektórych wypadkach może się okazać konieczne odkażenie wody za pomocą promieni UV; niszczą one bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy chorobotwórcze bez stosowania chemii, która może zmienić na niekorzyść parametry organoleptyczne wody.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE