Stypendia Pomostowe czekają na młodych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości

Stypendia Pomostowe czekają na młodych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości Fot. Organizator

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadpodstawową w 2021 roku oraz spełnił następujące wymagania:

zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu); zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich; mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców; pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR lub jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu. * Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Więcej o:
stypendia dla zdolnej młodzieży stypendia pomostowe stypendia pomostowe radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE