Stypendia dla maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin

Stypendia dla maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin Fot. pixabay.com

Jeszcze do 16 sierpnia potrwa nabór wniosków w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Na zdolnych, ambitnych maturzystów pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Roczna wysokość stypendium to 7.000 zł. Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Kto może złożyć wniosek ?
Maturzysta, który ukończył szkołę średnią w roku ogłoszenia naboru i:
– zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
– został przyjęty w najbliższym roku akademickim na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
– mieszka na wsi lub w mieście do 20.000 mieszkańców;
– pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
– pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
– jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
– jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
– ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Więcej: GRANTY.PL

Więcej o:
Granty dla młodzieży stypendia dla maturzystów granty dla zdolnej młodzieży
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE