Strażnicy chcą uchylenia budżetu. Sprawę bada RIO

Działające w straży miejskiej związki zawodowe domagają się uchylenia tegorocznej uchwały budżetowej miasta.

Działające w straży miejskiej związki zawodowe domagają się uchylenia tegorocznej uchwały budżetowej miasta. Dokument ten przewiduje bowiem finansowanie działalności straży tylko do końca lutego, czyli do miesiąca, w którym pierwotnie formacja miała przestać istnieć. Aktualnie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi trwa postępowanie nadzorcze w tej sprawie.

Próby przekształcenia straży miejskiej tzw. honorowi radni (SLD-PiS-FSG) wespół z prezydent Anną Milczanowską rozpoczęli w marcu 2013 roku. W pierwszej chwili planowano zrestrukturyzować samodzielną jednostkę budżetową i wcielić ją w struktury urzędu miasta. Zawiązanie przez pracowników straży kolejnych związków zawodowych pokrzyżowało plany zwolenników przekształceń. Wówczas prezydent Radomska przedłożyła radnym projekt uchwały mówiący o likwidacji jednostki. Kiedy honorowej jedenastce (która 26 września podjęła uchwałę o likwidacji jednostki) wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku i od lutego 2014 roku straż miejska zniknie z ulic Radomska, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska rozstrzygnięciem nadzorczym z 31 października 2013 roku ze względu na rażące błędy formalne unieważniła przedmiotową uchwałę.

Prezydent Radomska wespół z honorowymi radnymi broni jednak nie złożyła. Na jutrzejszej (piątek 24 stycznia) sesji rady miejskiej głosowany będzie nowy projekt uchwały dotyczący likwidacji jednostki. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż jeśli nawet radni SLD-PiS-FSG podejmą stosowną uchwałę (a zapewne tak się stanie), to po pierwsze, musi ona zostać zatwierdzona przez wojewodę Jolantę Chełmińską, a po drugie, czas funkcjonowania jednostki przedłuży się.

Tuż po unieważnieniu pierwszej likwidacyjnej uchwały, czyli w październiku 2013 roku, honorowi radni wespół z panią prezydent podkreślali, że nowe rozpoczęcie procedur likwidacyjnych jednostki przedłuż jej byt o 3 miesiące, czyli do 31 maja 2014 roku. Tymczasem okazuje się, że w budżecie Miasta Radomsko, przyjętym głosami honorowej jedenastki w grudniu 2013 roku, na funkcjonowanie straży miejskiej zabezpieczono środki finansowe wyłącznie do lutego 2014 roku…

Wobec takiej sytuacji obojętnie nie przeszedł Niezależny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Miejskiej w Radomsku. 2 stycznia tego roku wystosował pismo do Ryszarda Krawczyka, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, z prośbą o zbadanie sprawy.

- Proszę nam, czyli pracownikom straży miejskiej, nie dziwić się, że jesteśmy zaniepokojeni zaistniałą sytuacją. We wrześniu ubiegłego roku uchwała rady miejskiej przewidywała likwidację straży miejskiej, ale wojewoda ją unieważniła, czyli uchwała ta po prostu nie zaczęła obowiązywać. Zatem w dalszym ciągu jesteśmy pełnoprawnymi pracownikami i strażnikami - mówi pracownik formacji Jacek Porzeżyński, zwracając uwagę na to, że radni, przyjmując nowy projekt uchwały w kwestii likwidacji straży miejskiej, założyli w nim, że załoga jednostki będzie w niej pracować do 31 maja 2014 roku. - Tymczasem kilkanaście dni później ci sami radni (z tzw. honorowego porozumienia - dop. aut.) podejmują uchwałę budżetową na 2014 rok i przyznają straży miejskiej pieniądze tylko do lutego 2014 roku. Stąd nasze zdziwienie. W jednej uchwale radni przyjmują to, że funkcjonujemy do maja 2014, a w kolejnej ci sami radni na nasze funkcjonowanie zabezpieczają pieniądze tylko do lutego 2014 roku. Czyżby oni i pani prezydent, która przedłożyła im do akceptacji budżet, zapomnieli o tym, że kolokwialnie mówiąc, nasz żywot dzięki temu, że przyjęli błędną uchwałę, został przedłużony z lutego do maja? - zastanawia się strażnik Jacek Porzeżyński.

Regionalna Izba Obrachunkowej w Łodzi pismo związkowców przekazała do rozpatrzenia piotrkowskiej delegaturze. Bogdan Łągwa z piotrkowskiej RIO mówi, że aktualnie trwa postępowanie nadzorcze w przedmiotowej sprawie.

- Posiedzenie kolegium wyznaczono na 23 stycznia. Jego przedmiotem będzie między innymi uchwała Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchwalenie budżetu na 2014 rok. Kwota przeznaczona w budżecie miasta na straż miejską jest mniejsza niż rok temu, ale ocena tego faktu pozostawiona jest kolegium. Dlatego trudno jest mi powiedzieć i przesądzić, jakie będzie głosowanie w tej sprawie - zauważa Bogdan Łągwa.
Co orzeknie dziś (czwartek 23 stycznia) kolegium RIO, poinformujemy za tydzień. Póki co, redakcji znane jest stanowisko magistratu w przedmiotowej sprawie, z którego wynika, że władze miasta nie widzą żadnego problemu.

- W miesiącu lutym zostaną zabezpieczone środki finansowe na okres funkcjonowania straży miejskiej określony w uchwale rady miejskiej. Środki te zostaną przesunięte między rozdziałami w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne) - stwierdza Jan Gustalik, skarbnik miasta.

Niestety, pytanie, dlaczego tak się stało, że w budżecie miasta na 2014 rok zarezerwowano na funkcjonowanie straży miejskiej środki tylko do końca lutego 2014 roku, zostało przemilczane…

 

autor: Monika Bednarczyk-Bojdo


Artykuł pochodzi z bezpłatnego tygodnika "Między Stronami", który jest dostępny m.in. w sklepach OSM i Zorza. Elektroniczną wersję tygodnika można pobrać ze strony www.miedzystronami.com.

Od redakcji portalu Radomsko24.pl. Po opublikowaniu artykułu na naszych łamach na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Radomska ukazał się komunikat:


W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o trwającym postępowaniu nadzorczym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2014 rok.

Informujemy, że 23 stycznia odbyło się posiedzenie, podczas którego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi umorzyło postępowanie dotyczące uchwały nr XLVII/408/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2014. Miasto Radomsko reprezentował skarbnik Jan Gustalik.

Więcej o:
między stronami budżet rio straż miejska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE