Straż i policja: wypalanie traw to prawdziwa plaga

Straż i policja: wypalanie traw to prawdziwa plaga Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Podpalanie traw stało się w naszym powiecie częstym i niebezpiecznym procederem. W tym roku zanotowano już 144 przypadki podpaleń nieużytków i użytków rolnych, a wywołane pożary zagrażają bezpieczeństwu ludzi (jedna osoba poniosła śmierć), flory i fauny. Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego zapoznali się z informacjami na ten temat, przygotowanymi przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku oraz Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku.

Policja w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 marca 2022 r. prowadziła czynności służbowe w 25 przypadkach ściśle związanych z wypalaniem traw.

Funkcjonariusze przypominają: zgodnie z przepisami „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów", a „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, obowiązuje zakaz „działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; korzystania z otwartego płomienia; wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Przedstawicielka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informowała natomiast, że wypalanie traw jest praktyką nieprawidłową w kontekście konieczności utrzymywania w dobrej kulturze rolnej tych gruntów, które użytkownik zgłasza we wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. ARiMR ma prawo do nakładania kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż - w zależności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko komisja bezpieczeństwa wypalanie traw
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE