Staże oraz refundacja kosztów pracy z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ponownie w tym roku będzie przyjmował wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz o zorganizowanie staży

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ponownie w tym roku będzie przyjmował wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz o zorganizowanie staży.  

źródło: archiwum

Okres składania dokumentów rozpocznie się  od 04.05.2016 r. i będzie trwał do 13.05.2016 r.

Refundacja trwa przez okres 12 miesięcy. Polega ona na pokrywaniu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego  miesięcznego wynagrodzenia na każdą skierowaną osobę bezrobotną. Warunkiem uzyskania refundacji jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (umowa jest podpisywana między PUP a pracodawcą).  Staże będą realizowane w ramach następujących programów: Środki Funduszu Pracy, Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)” oraz „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)".

Wnioski będą przyjmowane w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów.  Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 oraz w pokojach 11 i 14.

Więcej o:
pup radomsko staże refundacja kosztów pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE