Status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów nadany

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zaskład Unieszokodliwiania Odpadów w Jadwinówce.fot. UMObiekty o statusie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) stanowią tzw. kluczową infrastrukturę w sektorze gospodarki odpadami. Stan i parametry tych instalacji będą decydowały o tym co dzieje się z naszymi odpadami, a w konsekwencji, czy zapewnimy poprawę stanu środowiska naturalnego. Zakład w Płoszowie jest w tej chwili jedynym w regionie zakładem z instalacją do przetwarzania odpadów zielonych i selektywnie zbieranych bioodpadów. Do zakładu trafiają odpady z powiatu radomszczańskiego, Piotrkowa Trybunalskiego i kilku gmin z tego powiatu. Ma możliwość przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, zaś aktualne moce przerobowe kształtują się na poziomie 250 ton zmieszanych odpadów dziennie.

- Dla spółki PGK w Radomsku oznacza to nie tylko szansę na rozwój, ale także kolejne wielomilionowe inwestycje – mówi Prezydent Miasta.

Posiadanie statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów zobowiązuje, dlatego też Zarząd Spółki od początku działalności ZUOK-u stawia na jego rozwój. Aktualnie Spółka przygotowuje się do realizacji budowy kompostowni odpadów w systemie zamkniętym spełniającej wymagania BAT – najlepszej dostępnej techniki oraz budowy kwatery składowiska odpadów posortowniczych. Tworzenie RIPOK-ów jest wysoce kapitałochłonne, dlatego też niezbędne jest stworzenie prawnych i ekonomicznych warunków, aby ich przepustowość była w pełni wykorzystana – poprzez zapewnienie wymaganego strumienia odpadów. Jednocześnie instalacje te, w myśl ustawy o odpadach, powinny funkcjonować w ramach odpowiedniej i zintegrowanej sieci na poziomie kraju, województw i regionów.

Więcej o:
zuok pgk ripok sortownia gospodarka odpadami
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE