Starostwo Powiatowe w Radomsku wprowadza zmiany w obsłudze interesantów

Starostwo Powiatowe w Radomsku wprowadza zmiany w obsłudze interesantów

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym oraz wzrostem zachorowań na COVID-19, mając na uwadze zdrowie klientów urzędu i jego pracowników oraz względy bezpieczeństwa Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zaapelował do mieszkańców, by w miarę możliwości wszystkie niezbędne sprawy i formalności załatwiali drogą telefoniczną, mailową, przez system ePUAP lub za pomocą poczty tradycyjnej (adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko).

Osobiście dostarczane wnioski oraz inne dokumenty należy składać do skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do urzędu, w Biurze Obsługi Klienta. (Uwaga Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – osobna skrzynka).

Formularze wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta (przy wejściu do urzędu) oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomsku. Uwaga, w celu usprawnienia kontaktu na wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego.

W sytuacji epidemicznej urząd nie zaprzestaje pracy, wykonując zadania niezbędne do pomocy obywatelom, a także inne zadania pilne i nie cierpiące zwłoki. Wnioski będą rozpatrywane, dokumenty wydawane, a rejestracje dokonywane, jednak do budynku Starostwa Powiatowego będą wpuszczani wyłącznie klienci, którzy dokonali uprzednio telefonicznego (lub mailowego) umówienia wizyty. Bezpośredni kontakt jest możliwy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz z zachowaniem środków ochrony osobistej. Na każde stanowisko wpuszczany będzie jeden klient.

W starostwie funkcjonują dwa wejścia: główne wejście A oraz wejście B, w którym obsługiwani są wyłącznie klienci referatu rejestracji pojazdów (z wyłączeniem opłat, kasa – wejście A).

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań, także wśród kadry urzędniczej Starostwa Powiatowego należy się liczyć z faktem, że czas niektórych procedur może ulec wydłużeniu. 

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych:

• Biuro Obsługi Klienta
tel. (44) 683 45 09

• Nieodpłatna Pomoc Prawna
tel. (44) 685 89 25

• Referat ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. (44) 685 89 16, (44) 685 89 17
e-mail: zdrowie@radomszczanski.pl lub zdrowie2@radomszczanski.pl

• Wydział Zarządzania Drogami
pokój 319/320 tel. (44) 683 49 25
pokój 321 tel. (44) 685 89 67
e-mail: drogi@radomszczanski.pl

• Wydział Finansowy
tel. (44) 685 89 65
e-mail: naczelnikfin@radomszczanski.pl

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. (44) 685 89 34
w sprawach gospodarki leśnej – 502 716 179
e-mail: srodowisko@radomszczanski.pl

• Wydział Geodezji
(w tym Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Za pośrednictwem strony internetowej: https://radomszczanski.geoportal2.pl/map/mat/mat.php zamówić można mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą oraz inne materiały bez wychodzenia z domu! Zamówione materiały dostarczone zostaną elektronicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.

- Obsługa zgłoszeń i geoportalu:
tel. (44) 685 89 12,
- Mapa numeryczna, kierownik: (44) 685 89 13
e-mail: mapa@radomszczanski.pl
- Sprzedaż map:
tel. (44) 685 89 11
e-mail: osrodek@radomszczanski.pl
- Narady koordynacyjne:
tel. (44) 685 89 14
e-mail: zud@radomszczanski.pl
- Ewidencja gruntów i budynków:
tel. (44) 685 89 46,
e-mail: ewidencja@radomszczanski.pl

• Wydział Budownictwa i Architektury
pokój 202 tel. (44) 683 09 32
pokój 203 tel. (44) 685 89 31
pokój 203 tel. (44) 685 89 31
pokój 210: tel. (44) 685 89 32
pokój 211: tel. (44) 685 89 33
e-mail: budownictwo@radomszczanski.pl

• Biuro Rzecznika Konsumentów
tel. (44) 685 89 18
e-mail: konsument@radomszczanski.pl

• Referat Rejestracji Pojazdów
tel. (44) 685 89 84 (pokój 110, odbiór dokumentów)

• Referat Praw Jazdy i Transportu
tel. (44) 685 89 51

• Referat Gospodarki Nieruchomościami
adres mailowy nieruchomosci@radomszczanski.pl, fax: 44 683-43-35

- tel. ( 44 ) 685-89-41 w sprawach dot. prowadzonych postępowań o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, mienia gromadzkiego, scaleń gruntów, zgody na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane
- tel. ( 44 ) 685-89-42 w sprawach dot. prowadzonych postępowań o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dzierżawy , zbycia nieruchomości, ograniczenia sposobu użytkowania nieruchomości
- tel. ( 44) 683-36-06 w sprawach dot. prowadzonych postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu
• Biuro Promocji Powiatu, Turystyki i Sportu
tel. (44) 685 89 78
e-mail: promocja@radomszczanski.pl

• Rzecznik Prasowy
tel. (44) 685 89 82
e-mail: rzecznik@radomszczanski.pl
fax 44 683 43 35

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku
tel. (44) 685 89 70 lub (44) 685 89 69
e-mail: pinb@radomszczanski.pl
ePUAP: /PinbRadomsko/SkrytkaESP

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko obsługa interesantów koronawirus
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE